Regulamin

Regulamin Serwisu
§ 1 Nazwy użytkowników

Obowiązują następujące zasady przy doborze nazwy użytkownika:

  • Nazwy użytkowników nie powinny być obraźliwe, zawierać błędów a także nie powinny być zwrotami czy zdaniami. Nie powinny namawiać także do przemocy i nienawiści

§ 2 Zamieszczanie treści

  • Serwis udostępnia możliwość zamieszczania treści przez jego użytkowników na forum i w formie komentarzy. Przy zamieszczaniu treści należy kierować się zasadami kultury, zachować tematykę oraz nie umieszczać treści nielegalnych.

e-fortnite.pl jest dobrem wspólnym wszystkich użytkowników serwisu, w związku z czym oczekujemy od użytkowników nienagannego zachowania i wzajemnego szacunku. W celu utrzymania należytego porządku w szczególności zabrania się:

– 1 Umieszczania tematów o tematyce niedopasowanej do rozmów prowadzonych na forum.

– 2 Umieszczania odpowiedzi o tematyce niedopasowanej do rozmów prowadzonych w danym temacie.

– 3 Umyślnego rozpoczynania tzw. „off-topic”.

– 4 Spamowania – czyli umyślnego pisania odpowiedzi tylko w celu zwiększenia ilości postów, utrzymanie w odpowiedziach stylu utrudniającego czytanie (np. WIELKIE LITERY, nA pRzEMiAN DużE i mAłE, czy stosowanie emotek w nadmiernych ilościach), tzw. wymiany komentarzy tak, aby sztucznie zwiększyć liczbę postów w tematach.

– 5 Umieszczania treści obraźliwych (w tym wyrazów wulgarnych), rasistowskich, pornograficznych, faszystowskich, szkodliwych lub łamiących polskie prawo.

– 6 Podejmowanie działań mających na celu wykradzenie danych od innych użytkowników lub mogących spowodować nieprawidłowe działanie oprogramowania innych użytkowników.

– 7 Podszywania się pod jakąkolwiek z funkcji administracyjnych bądź wywieranie presji na innych użytkownikach w związku ze znajomością przedstawiciela grupy moderującej.

– 8 Podejmowanie działań mających na celu zakłócenie poprawnej funkcjonalności forum i strony.

– 9 Pisania całych postów w języku innym niż polski na forum polskojęzycznym.  Nagminne pisanie w języku przeciwnym będzie nadal karane.

– 10 Wywieranie presji na moderatorach za podejmowane przez nich decyzje lub sugerowanie im działań. Decyzja moderatora jest konsekwentna i nieodwołalna, jednakże w razie wątpliwości ukarany użytkownik może skontaktować się z moderatorem który podjął akcje w celu rozwiązania problemu.

– 11 Pisania dwóch lub więcej postów jeden pod drugim zamiast korzystania z opcji edytowania wypowiedzi.

-12 Łamania, gloryfikowania lub namawiania do łamania zasad Fortnite

-13 Tworzenia tytułów tematów nie określających jednoznacznie jego treści.

– 14 Prowadzenia rozmów i zakładania tematów sprzecznych z zasadami gry, np Sprzedawania kont lub przedmiotów z gry z prawdziwe pieniądze. (nie dotyczy wymian w Ratowaniu Świata)

-15 Reklamowania produktów, usług, firm czy stron internetowych innych niż e-fortnite.pl, chyba że użytkownik otrzymał na to zgodę od administratora

-16 Cytowania zdjęć, chyba, że pojedyncze zdjęcie jest silnie związane z treścią odpowiedzi lub trzech i więcej cytowanych wypowiedzi – należy odpowiednio zmodyfikować cytowaną treść.

Będąc użytkownikiem e-fortnite.pl akceptujesz i zobowiązujesz się do przestrzegania wszystkich punktów powyższego regulaminu.

Nie zastosowanie się do powyższych zasad grozi blokadą lub usunięciem konta. W przypadku nagminnego łamania zasad użytkownik może otrzymać blokadę na IP.