Nagrody za dzienne logowanie

1
PD Bohatera(300)
2
Mini Lama (2)
3
Rzadki bohater
4
Rzadki schemat broni dystansowej
5
Rzadki schemat broni białej
6
Czysta kropla deszczu(5)
7
Rzadki pistolet Firecracker
8
Rzadki schemat pułapki
9
Rzadki obrońca
10
Legendarny Bohater
11
V-dolce(50)
12
Rzadki główny ocaleniec
13
Wzmocnienie doświadczenia(3)
14
Epicki ocaleniec
15
Mini Lama
16
Ludzie(20)
17
Czysta kropla deszczu(15)
18
Ulepsz Lama
19
Rzadki schemat pułapki
20
Błyskawica w butelce(5)
21
Klucz transformacyjny legendarnego bohatera
22
Czysta kropla deszczu(15)
23
Ludzie(20)
24
Mini Lama (2)
25
Rzadki schemat broni białej
26
Ulepsz Lama
27
Oko burzy(5)
28
V-dolce(300)
29
Mini Lama (2)
30
Czysta kropla deszczu(10)
31
Rzadki bohater
32
Ludzie(20)
33
Ulepsz Lama
34
Wzmocnienie doświadczenia(3)
35
V-dolce(150)
36
Ludzie(20)
37
Czysta kropla deszczu(10)
38
Rzadki schemat broni dystansowej
39
Błyskawica w butelce(5)
40
Ulepsz Lama
41
Team Wzmocnienie doświadczenia(3)
42
Epicki klucz transformacyjny głównego ocaleńca
43
Mini Lama (2)
44
Ludzie(20)
45
Czysta kropla deszczu(15)
46
Ulepsz Lama
47
Rzadki schemat pułapki
48
Błyskawica w butelce(5)
49
V-dolce(150)
50
Czysta kropla deszczu(15)
51
Ludzie(20)
52
Mini Lama (2)
53
Rzadki schemat broni białej
54
Ulepsz Lama
55
Oko burzy(5)
56
V-dolce(300)
57
Mini Lama (2)
58
Czysta kropla deszczu(10)
59
Rzadki bohater
60
Ludzie(20)
61
Ulepsz Lama
62
Wzmocnienie doświadczenia(3)
63
Legendarny klucz transformacyjny ocaleńca
64
Ludzie(20)
65
Czysta kropla deszczu(10)
66
Rzadki schemat broni dystansowej
67
Błyskawica w butelce(5)
68
Ulepsz Lama
69
Team Wzmocnienie doświadczenia(3)
70
V-dolce(150)
71
Mini Lama (2)
72
Ludzie(20)
73
Czysta kropla deszczu(15)
74
Ulepsz Lama
75
Rzadki schemat pułapki
76
Błyskawica w butelce(5)
77
V-dolce(150)
78
Czysta kropla deszczu(15)
79
Ludzie(20)
80
Mini Lama (2)
81
Legendarny klucz transformacyjny ocaleńca
82
Ulepsz Lama
83
Oko burzy(5)
84
V-dolce(300)
85
Mini Lama (2)
86
Czysta kropla deszczu(10)
87
Rzadki bohater
88
Ludzie(20)
89
Ulepsz Lama
90
Wzmocnienie doświadczenia(3)
91
V-dolce(150)
92
Ludzie(20)
93
Czysta kropla deszczu(10)
94
Rzadki schemat broni dystansowej
95
Błyskawica w butelce(5)
96
Ulepsz Lama
97
Team Wzmocnienie doświadczenia(3)
98
V-dolce(150)
99
Mini Lama (2)
100
Klucz transformacyjny legendarnego bohatera
101
Czysta kropla deszczu(15)
102
Ulepsz Lama
103
Rzadki schemat pułapki
104
Błyskawica w butelce(5)
105
V-dolce(150)
106
Czysta kropla deszczu(15)
107
Ludzie(20)
108
Mini Lama (2)
109
Rzadki schemat broni białej
110
Ulepsz Lama
111
Oko burzy(5)
112
V-dolce(800)
113
Mini Lama (2)
114
Czysta kropla deszczu(10)
115
Rzadki bohater
116
Ludzie(20)
117
Ulepsz Lama
118
Wzmocnienie doświadczenia(3)
119
V-dolce(150)
120
Ludzie(20)
121
Czysta kropla deszczu(10)
122
Rzadki schemat broni dystansowej
123
Błyskawica w butelce(5)
124
Ulepsz Lama
125
Team Wzmocnienie doświadczenia(3)
126
V-dolce(150)
127
Mini Lama (2)
128
Ludzie(20)
129
Czysta kropla deszczu(15)
130
Ulepsz Lama
131
Rzadki schemat pułapki
132
Błyskawica w butelce(5)
133
V-dolce(150)
134
Czysta kropla deszczu(15)
135
Ludzie(20)
136
Mini Lama (2)
137
Rzadki schemat broni białej
138
Ulepsz Lama
139
Oko burzy(5)
140
V-dolce(300)
141
Mini Lama (2)
142
Czysta kropla deszczu(10)
143
Rzadki bohater
144
Ludzie(20)
145
Ulepsz Lama
146
Wzmocnienie doświadczenia(3)
147
V-dolce(150)
148
Ludzie(20)
149
Czysta kropla deszczu(10)
150
Rzadki schemat broni dystansowej
151
Błyskawica w butelce(5)
152
Ulepsz Lama
153
Team Wzmocnienie doświadczenia(3)
154
V-dolce(150)
155
Mini Lama (2)
156
Ludzie(20)
157
Czysta kropla deszczu(15)
158
Ulepsz Lama
159
Rzadki schemat pułapki
160
Błyskawica w butelce(5)
161
V-dolce(150)
162
Czysta kropla deszczu(15)
163
Ludzie(20)
164
Mini Lama (2)
165
Rzadki schemat broni białej
166
Ulepsz Lama
167
Oko burzy(5)
168
V-dolce(300)
169
Mini Lama (2)
170
Czysta kropla deszczu(10)
171
Rzadki bohater
172
Ludzie(20)
173
Ulepsz Lama
174
Wzmocnienie doświadczenia(3)
175
V-dolce(150)
176
Ludzie(20)
177
Czysta kropla deszczu(10)
178
Rzadki schemat broni dystansowej
179
Błyskawica w butelce(5)
180
Ulepsz Lama
181
Team Wzmocnienie doświadczenia(3)
182
V-dolce(150)
183
Mini Lama (2)
184
Ludzie(20)
185
Czysta kropla deszczu(15)
186
Ulepsz Lama
187
Rzadki schemat pułapki
188
Błyskawica w butelce(5)
189
V-dolce(150)
190
Czysta kropla deszczu(15)
191
Ludzie(20)
192
Mini Lama (2)
193
Rzadki schemat broni białej
194
Ulepsz Lama
195
Oko burzy(5)
196
V-dolce(300)
197
Mini Lama (2)
198
Czysta kropla deszczu(10)
199
Rzadki bohater
200
Ludzie(20)
201
Ulepsz Lama
202
Wzmocnienie doświadczenia(3)
203
V-dolce(150)
204
Ludzie(20)
205
Czysta kropla deszczu(10)
206
Rzadki schemat broni dystansowej
207
Błyskawica w butelce(5)
208
Ulepsz Lama
209
Team Wzmocnienie doświadczenia(3)
210
V-dolce(150)
211
Mini Lama (2)
212
Ludzie(20)
213
Czysta kropla deszczu(15)
214
Ulepsz Lama
215
Rzadki schemat pułapki
216
Błyskawica w butelce(5)
217
V-dolce(150)
218
Czysta kropla deszczu(15)
219
Ludzie(20)
220
Mini Lama (2)
221
Rzadki schemat broni białej
222
Ulepsz Lama
223
Oko burzy(5)
224
V-dolce(800)
225
Mini Lama (2)
226
Czysta kropla deszczu(10)
227
Rzadki bohater
228
Ludzie(20)
229
Ulepsz Lama
230
Wzmocnienie doświadczenia(3)
231
V-dolce(150)
232
Ludzie(20)
233
Czysta kropla deszczu(10)
234
Rzadki schemat broni dystansowej
235
Błyskawica w butelce(5)
236
Ulepsz Lama
237
Team Wzmocnienie doświadczenia(3)
238
V-dolce(150)
239
Mini Lama (2)
240
Ludzie(20)
241
Czysta kropla deszczu(15)
242
Ulepsz Lama
243
Rzadki schemat pułapki
244
Błyskawica w butelce(5)
245
V-dolce(150)
246
Czysta kropla deszczu(15)
247
Ludzie(20)
248
Mini Lama (2)
249
Rzadki schemat broni białej
250
Ulepsz Lama
251
Oko burzy(5)
252
V-dolce(300)
253
Mini Lama (2)
254
Czysta kropla deszczu(10)
255
Rzadki bohater
256
Ludzie(20)
257
Ulepsz Lama
258
Wzmocnienie doświadczenia(3)
259
V-dolce(150)
260
Ludzie(20)
261
Czysta kropla deszczu(10)
262
Rzadki schemat broni dystansowej
263
Błyskawica w butelce(5)
264
Ulepsz Lama
265
Team Wzmocnienie doświadczenia(3)
266
V-dolce(150)
267
Mini Lama (2)
268
Ludzie(20)
269
Czysta kropla deszczu(15)
270
Ulepsz Lama
271
Rzadki schemat pułapki
272
Błyskawica w butelce(5)
273
V-dolce(150)
274
Czysta kropla deszczu(15)
275
Ludzie(20)
276
Mini Lama (2)
277
Rzadki schemat broni białej
278
Ulepsz Lama
279
Oko burzy(5)
280
V-dolce(300)
281
Mini Lama (2)
282
Czysta kropla deszczu(10)
283
Rzadki bohater
284
Ludzie(20)
285
Ulepsz Lama
286
Wzmocnienie doświadczenia(3)
287
V-dolce(150)
288
Ludzie(20)
289
Czysta kropla deszczu(10)
290
Rzadki schemat broni dystansowej
291
Błyskawica w butelce(5)
292
Ulepsz Lama
293
Team Wzmocnienie doświadczenia(3)
294
V-dolce(150)
295
Mini Lama (2)
296
Ludzie(20)
297
Czysta kropla deszczu(15)
298
Ulepsz Lama
299
Rzadki schemat pułapki
300
Błyskawica w butelce(5)
301
V-dolce(150)
302
Czysta kropla deszczu(15)
303
Ludzie(20)
304
Mini Lama (2)
305
Rzadki schemat broni białej
306
Ulepsz Lama
307
Oko burzy(5)
308
V-dolce(300)
309
Mini Lama (2)
310
Czysta kropla deszczu(10)
311
Rzadki bohater
312
Ludzie(20)
313
Ulepsz Lama
314
Wzmocnienie doświadczenia(3)
315
V-dolce(150)
316
Ludzie(20)
317
Czysta kropla deszczu(10)
318
Rzadki schemat broni dystansowej
319
Błyskawica w butelce(5)
320
Ulepsz Lama
321
Team Wzmocnienie doświadczenia(3)
322
V-dolce(150)
323
Mini Lama (2)
324
Ludzie(20)
325
Czysta kropla deszczu(15)
326
Ulepsz Lama
327
Rzadki schemat pułapki
328
Błyskawica w butelce(5)
329
V-dolce(150)
330
Czysta kropla deszczu(15)
331
Ludzie(20)
332
Mini Lama (2)
333
Rzadki schemat broni białej
334
Ulepsz Lama
335
Oko burzy(5)
336
V-dolce(1000)