Księga Kolekcji - Nagrody

2

Do wyboru:

Schemat żołnierza
Schamet Budowniczego
Schemat Ninjy
Schemat Rubieżnika
3
Schemat (Rzadki)
4
1000 X PD Schematu
5
Schemat Obrońcy (Rzadki)
6
Schemat Broni Dystansowej
Schemat Broni Białej
7
Schemat Pułapki
8
1000 X PD Schematu
9
Losowy Ocaleniec (Rzadki)
10
5000 X PD BOhatera
11
10 X Czysta Kropla Deszczu (Epicki)
12
Schemat Broni Białej (Rzadki)
13
Losowy Główny Ocaleniec (Rzadki)
14
5000 X PD Ocaleńca
15
Schemat Broni Dystansowej (Rzadki)
16
10 X Podręcznik Szkoleniowy
10 X Projekty Pułapek
10 X Projekty Broni
17
10 X Czysta Kropla Deszczu (Epicki)
18
Schemat Pułapki (Rzadki)
19
10 X Podręcznik Szkoleniowy
10 X Projekty Pułapek
10 X Projekty Broni
20
10 X Czysta Kropla Deszczu (Epicki)
21
100 X Rzadki Flux (Rzadki)
22
5000 X PD Schematu
23

Do wyboru:

Schemat Ninjy (Rzadki)
Schemat Rubieżnika (Rzadki)
24
Losowy Ocaleniec (Rzadki)
25
10000 X PD BOhatera
26
Losowy Główny Ocaleniec (Rzadki)
27
15 X Czysta Kropla Deszczu (Epicki)
28
Schemat Broni Dystansowej (Rzadki)
Schemat Broni Białej (Rzadki)
Schemat Pułapki (Rzadki)
29
10000 X PD Schematu
30
100 X Re-profit
31
Zestaw Schematów Pułapek (Epicki)
32
Schemat Obrońcy (Rzadki)
33
100 X Rzadki Flux (Rzadki)
34
15 X Czysta Kropla Deszczu (Epicki)
35
10000 X PD BOhatera
36

Do wyboru:

20 X Podręcznik Szkoleniowy
20 X Projekty Pułapek
20 X Projekty Broni
37
10000 X PD Ocaleńca
38
Losowy Ocaleniec (Epicki)
39
25 X Legendarny Flux (Legendarny)
40
15 X Czysta Kropla Deszczu (Epicki)
41
Zestaw Schematów Broni (Epicki)
42
Losowy Ocaleniec (Epicki)
43
200 X Podpałka
200 X Elektryzator
200 X Zamrażacz
44
100 X Re-profit
45
Losowy Główny Ocaleniec (Rzadki)
46
100 X Rzadki Flux (Rzadki)
47
15 X Czysta Kropla Deszczu (Epicki)
48
10000 X PD Schematu
49
Losowy Ocaleniec (Epicki)
50
20000 X PD BOhatera
20000 X PD Ocaleńca
20000 X PD Schematu
51

Do wyboru:

Schemat żołnierza (Epicki)
Schamet Budowniczego (Epicki)
Schemat Ninjy (Epicki)
Schemat Rubieżnika (Epicki)
52
20 X Czysta Kropla Deszczu (Epicki)
53
125 X Re-profit
54
20000 X PD Schematu
55
20 X Czysta Kropla Deszczu (Epicki)
56
250 X Re-profit
250 X Podpałka
250 X Elektryzator
250 X Zamrażacz
57
Schemat Broni Dystansowej (Rzadki)
58
20000 X PD Ocaleńca
59
100 X Niepospolity Profit+
150 X RzadkiProfit+ (Rzadki)
60
20 X Czysta Kropla Deszczu (Epicki)
15 X Błyskawica W Butelce (Epicki)
61
Legendarnyarna Lama Ze Skrytki Trola (Legendarny)
62
125 X Re-profit
63
20 X Czysta Kropla Deszczu (Epicki)
64
100 X Rzadki Flux (Rzadki)
65
Losowy Ocaleniec (Epicki)
66
200 X Podpałka
200 X Elektryzator
200 X Zamrażacz
67
20 X Czysta Kropla Deszczu (Epicki)
15 X Błyskawica W Butelce (Epicki)
68
20000 X PD Schematu
69

Do wyboru:

30 X Podręcznik Szkoleniowy
30 X Projekty Pułapek
30 X Projekty Broni
70
20 X Czysta Kropla Deszczu (Epicki)
15 X Błyskawica W Butelce (Epicki)
71
Zestaw Schematów Broni (Epicki)
72
20000 X PD Ocaleńca
73
Losowy Ocaleniec (Epicki)
74
250 X Re-profit
250 X Podpałka
250 X Elektryzator
250 X Zamrażacz
75
20 X Czysta Kropla Deszczu (Epicki)
15 X Błyskawica W Butelce (Epicki)
76
20000 X PD Schematu
77
50 X Rzadki Flux (Rzadki)
50 X Epicki FLux (Epicki)
78
125 X Re-profit
79
2 X Losowy Ocaleniec (Epicki)
80
40000 X PD BOhatera
40000 X PD Ocaleńca
40000 X PD Schematu
81
Zestaw Schematów Pułapek (Epicki)
82
2 X Losowy Ocaleniec (Epicki)
83
25 X Czysta Kropla Deszczu (Epicki)
20 X Błyskawica W Butelce (Epicki)
84
50 X Rzadki Flux (Rzadki)
50 X Epicki FLux (Epicki)
85
150 X RzadkiProfit+ (Rzadki)
86
Losowy Główny Ocaleniec (Rzadki)
87

Do wyboru:

Schemat żołnierza (Epicki)
Schamet Budowniczego (Epicki)
Schemat Ninjy (Epicki)
Schemat Rubieżnika (Epicki)
88
25 X Czysta Kropla Deszczu (Epicki)
20 X Błyskawica W Butelce (Epicki)
89
40000 X PD Ocaleńca
90
50 X Legendarny Flux (Legendarny)
91

Do wyboru:

40 X Podręcznik Szkoleniowy
40 X Projekty Pułapek
40 X Projekty Broni
92
40000 X PD BOhatera
40000 X PD Ocaleńca
40000 X PD Schematu
93
2 X Schemat (Rzadki)
94
150 X RzadkiProfit+ (Rzadki)
95
50 X Rzadki Flux (Rzadki)
50 X Epicki FLux (Epicki)
96
Schemat Obrońcy (Epicki)
97
2 X Losowy Ocaleniec (Epicki)
98

Do wyboru:

40 X Podręcznik Szkoleniowy
40 X Projekty Pułapek
40 X Projekty Broni
99

Do wyboru:

1200 X Podpałka
1200 X Elektryzator
1200 X Zamrażacz
100
Śrutowiec As Przestworzy (Legendarny)
101
50000 X PD BOhatera
102
150 X RzadkiProfit+ (Rzadki)
103
50000 X PD Schematu
104
2 X Losowy Ocaleniec (Epicki)
105

Do wyboru:

50 X Podręcznik Szkoleniowy
50 X Projekty Pułapek
50 X Projekty Broni
106
35 X Czysta Kropla Deszczu (Epicki)
25 X Błyskawica W Butelce (Epicki)
15 X Oko Burzy (Epicki)
107
150 X RzadkiProfit+ (Rzadki)
108
Schemat Broni Dystansowej (Epicki)
Schemat Pułapki (Epicki)
109
50000 X PD Ocaleńca
110
2 X Losowy Ocaleniec (Epicki)
111
800 X Podpałka
800 X Elektryzator
800 X Zamrażacz
112
Legendarnyarna Lama Ze Skrytki Trola (Legendarny)
113
Schemat Obrońcy (Epicki)
114
25 X Błyskawica W Butelce (Epicki)
15 X Oko Burzy (Epicki)
115
50 X Rzadki Flux (Rzadki)
50 X Epicki FLux (Epicki)
50 X Legendarny Flux (Legendarny)
116
50000 X PD BOhatera
117
Losowy Główny Ocaleniec (Epicki)
118

Do wyboru:

Schemat żołnierza (Epicki)
Schamet Budowniczego (Epicki)
Schemat Ninjy (Epicki)
Schemat Rubieżnika (Epicki)
119
35 X Czysta Kropla Deszczu (Epicki)
25 X Błyskawica W Butelce (Epicki)
15 X Oko Burzy (Epicki)
120
Schemat (Epicki)
121

Do wyboru:

50 X Podręcznik Szkoleniowy
50 X Projekty Pułapek
50 X Projekty Broni
122
35 X Czysta Kropla Deszczu (Epicki)
25 X Błyskawica W Butelce (Epicki)
15 X Oko Burzy (Epicki)
123
125 X Niepospolity Profit+
150 X RzadkiProfit+ (Rzadki)
124
75 X Epicki FLux (Epicki)
125
2 X Losowy Ocaleniec (Epicki)
126
Schemat Broni Białej (Epicki)
Schemat Pułapki (Epicki)
127
35 X Czysta Kropla Deszczu (Epicki)
25 X Błyskawica W Butelce (Epicki)
15 X Oko Burzy (Epicki)
128
50000 X PD Schematu
129
250 X Re-profit
250 X Podpałka
250 X Elektryzator
250 X Zamrażacz
130
200 X Rzadki Profit+ (Rzadki)
131
2 X Losowy Ocaleniec (Epicki)
132
50000 X PD Ocaleńca
133

Do wyboru:

Schemat żołnierza (Epicki)
Schamet Budowniczego (Epicki)
Schemat Ninjy (Epicki)
Schemat Rubieżnika (Epicki)
134
3 X Losowy Ocaleniec (Epicki)
135
25 X Błyskawica W Butelce (Epicki)
15 X Oko Burzy (Epicki)
136
250 X Epicki Profit+ (Epicki)
137

Do wyboru:

50 X Podręcznik Szkoleniowy
50 X Projekty Pułapek
50 X Projekty Broni
138
50000 X PD BOhatera
50000 X PD Ocaleńca
50000 X PD Schematu
139
Losowy Główny Ocaleniec (Epicki)
140
35 X Czysta Kropla Deszczu (Epicki)
25 X Błyskawica W Butelce (Epicki)
15 X Oko Burzy (Epicki)
5 X Odłamek Burzy (Epicki)
141
Legendarnyarna Lama Ze Skrytki Trola (Legendarny)
142
25 X Błyskawica W Butelce (Epicki)
15 X Oko Burzy (Epicki)
5 X Odłamek Burzy (Epicki)
143
200 X Rzadki Profit+ (Rzadki)
144
50000 X PD BOhatera
145
2 X Losowy Ocaleniec (Epicki)
146
500 X Re-profit
500 X Podpałka
500 X Elektryzator
500 X Zamrażacz
147
35 X Czysta Kropla Deszczu (Epicki)
25 X Błyskawica W Butelce (Epicki)
15 X Oko Burzy (Epicki)
5 X Odłamek Burzy (Epicki)
148
350 X Legendarny Profit+ (Legendarny)
149
Schemat Broni Dystansowej (Epicki)
Schemat Broni Białej (Epicki)
150
200 X Re-profit
151
2 X Losowy Ocaleniec (Epicki)
152
60000 X PD Ocaleńca
153
Legendarnyarna Lama Ze Skrytki Trola (Legendarny)
154
3 X Losowy Ocaleniec (Epicki)
155
30 X Błyskawica W Butelce (Epicki)
20 X Oko Burzy (Epicki)
10 X Odłamek Burzy (Epicki)
156

Do wyboru:

1200 X Podpałka
1200 X Elektryzator
1200 X Zamrażacz
157

Do wyboru:

Schemat żołnierza (Epicki)
Schamet Budowniczego (Epicki)
Schemat Ninjy (Epicki)
Schemat Rubieżnika (Epicki)
158
Losowy Główny Ocaleniec (Epicki)
159
60000 X PD Schematu
160
60 X Czysta Kropla Deszczu (Epicki)
30 X Błyskawica W Butelce (Epicki)
20 X Oko Burzy (Epicki)
10 X Odłamek Burzy (Epicki)
161
60000 X PD BOhatera
162
Schemat Broni Białej (Epicki)
Schemat Pułapki (Epicki)
163
60 X Czysta Kropla Deszczu (Epicki)
30 X Błyskawica W Butelce (Epicki)
20 X Oko Burzy (Epicki)
10 X Odłamek Burzy (Epicki)
164

Do wyboru:

1200 X Podpałka
1200 X Elektryzator
1200 X Zamrażacz
165
60000 X PD BOhatera
166
3 X Losowy Ocaleniec (Epicki)
167

Do wyboru:

80 X Podręcznik Szkoleniowy
80 X Projekty Pułapek
80 X Projekty Broni
168
60 X Czysta Kropla Deszczu (Epicki)
30 X Błyskawica W Butelce (Epicki)
20 X Oko Burzy (Epicki)
10 X Odłamek Burzy (Epicki)
169
60000 X PD Ocaleńca
170
Schemat Broni Dystansowej (Epicki)
Schemat Broni Białej (Epicki)
171
60000 X PD Schematu
172
2 X Losowy Ocaleniec (Epicki)
173
60000 X PD BOhatera
60000 X PD Ocaleńca
60000 X PD Schematu
174
Legendarnyarna Lama Ze Skrytki Trola (Legendarny)
175
2 X Losowy Ocaleniec (Epicki)
176
30 X Błyskawica W Butelce (Epicki)
20 X Oko Burzy (Epicki)
10 X Odłamek Burzy (Epicki)
177
50 X Legendarny Flux (Legendarny)
178

Do wyboru:

Schemat żołnierza (Epicki)
Schamet Budowniczego (Epicki)
Schemat Ninjy (Epicki)
Schemat Rubieżnika (Epicki)
179
Losowy Główny Ocaleniec (Epicki)
180
60000 X PD BOhatera
181
60 X Czysta Kropla Deszczu (Epicki)
30 X Błyskawica W Butelce (Epicki)
20 X Oko Burzy (Epicki)
10 X Odłamek Burzy (Epicki)
182
Schemat Broni Białej (Epicki)
Schemat Pułapki (Epicki)
183
60000 X PD Ocaleńca
184
2 X Losowy Ocaleniec (Epicki)
185
60 X Czysta Kropla Deszczu (Epicki)
30 X Błyskawica W Butelce (Epicki)
20 X Oko Burzy (Epicki)
10 X Odłamek Burzy (Epicki)
186
60000 X PD Schematu
187

Do wyboru:

80 X Podręcznik Szkoleniowy
80 X Projekty Pułapek
80 X Projekty Broni
188
60 X Czysta Kropla Deszczu (Epicki)
30 X Błyskawica W Butelce (Epicki)
20 X Oko Burzy (Epicki)
10 X Odłamek Burzy (Epicki)
189
200 X Re-profit
190
Schemat Broni Dystansowej (Legendarny)
Schemat Broni Białej (Legendarny)
191
60000 X PD BOhatera
192
60 X Czysta Kropla Deszczu (Epicki)
30 X Błyskawica W Butelce (Epicki)
20 X Oko Burzy (Epicki)
10 X Odłamek Burzy (Epicki)
193
200000 X PD Ocaleńca
194
Zestaw Schematów Pułapek (Epicki)
195
60000 X PD Schematu
196
60 X Czysta Kropla Deszczu (Epicki)
30 X Błyskawica W Butelce (Epicki)
20 X Oko Burzy (Epicki)
10 X Odłamek Burzy (Epicki)
197
Losowy Główny Ocaleniec (Epicki)
198
Schemat Broni Białej (Legendarny)
Schemat Pułapki (Legendarny)
199
50 X Legendarny Flux (Legendarny)
200
Legendarnyarna Lama Ze Skrytki Trola (Legendarny)
201
200 X Re-profit
202
70000 X PD BOhatera
203

Do wyboru:

1500 X Podpałka
1500 X Elektryzator
1500 X Zamrażacz
204
60 X Czysta Kropla Deszczu (Epicki)
35 X Błyskawica W Butelce (Epicki)
25 X Oko Burzy (Epicki)
15 X Odłamek Burzy (Epicki)
205

Do wyboru:

80 X Podręcznik Szkoleniowy
80 X Projekty Pułapek
80 X Projekty Broni
206
2 X Losowy Ocaleniec (Legendarny)
207
70000 X PD Ocaleńca
208
60 X Czysta Kropla Deszczu (Epicki)
35 X Błyskawica W Butelce (Epicki)
25 X Oko Burzy (Epicki)
15 X Odłamek Burzy (Epicki)
209
200 X Re-profit
210
500 X Re-profit
500 X Podpałka
500 X Elektryzator
500 X Zamrażacz
211
250000 X PD Schematu
212
70000 X PD BOhatera
213
2 X Losowy Główny Ocaleniec (Legendarny)
214
60 X Czysta Kropla Deszczu (Epicki)
35 X Błyskawica W Butelce (Epicki)
25 X Oko Burzy (Epicki)
15 X Odłamek Burzy (Epicki)
215
250000 X PD Ocaleńca
216
Losowy Ocaleniec (Legendarny)
217
60 X Czysta Kropla Deszczu (Epicki)
35 X Błyskawica W Butelce (Epicki)
25 X Oko Burzy (Epicki)
15 X Odłamek Burzy (Epicki)
218
50 X Rzadki Flux (Rzadki)
50 X Epicki FLux (Epicki)
50 X Legendarny Flux (Legendarny)
219
70000 X PD Schematu
220
35 X Błyskawica W Butelce (Epicki)
25 X Oko Burzy (Epicki)
15 X Odłamek Burzy (Epicki)
221
200 X Re-profit
222
Legendarnyarna Lama Ze Skrytki Trola (Legendarny)
223
150 X Niepospolity Profit+
200 X Rzadki Profit+ (Rzadki)
250 X Epicki Profit+ (Epicki)
224
60 X Czysta Kropla Deszczu (Epicki)
35 X Błyskawica W Butelce (Epicki)
25 X Oko Burzy (Epicki)
15 X Odłamek Burzy (Epicki)
225
70000 X PD BOhatera
226
150 X Niepospolity Profit+
200 X Rzadki Profit+ (Rzadki)
250 X Epicki Profit+ (Epicki)
227

Do wyboru:

80 X Podręcznik Szkoleniowy
80 X Projekty Pułapek
80 X Projekty Broni
228
800 X Podpałka
800 X Elektryzator
800 X Zamrażacz
229
60 X Czysta Kropla Deszczu (Epicki)
35 X Błyskawica W Butelce (Epicki)
25 X Oko Burzy (Epicki)
15 X Odłamek Burzy (Epicki)
230
70000 X PD Ocaleńca
231
50 X Rzadki Flux (Rzadki)
50 X Epicki FLux (Epicki)
50 X Legendarny Flux (Legendarny)
232
70000 X PD Schematu
233
150 X Niepospolity Profit+
200 X Rzadki Profit+ (Rzadki)
250 X Epicki Profit+ (Epicki)
234

Do wyboru:

1500 X Podpałka
1500 X Elektryzator
1500 X Zamrażacz
235
Legendarnyarna Lama Ze Skrytki Trola (Legendarny)
236
70000 X PD Ocaleńca
237
35 X Błyskawica W Butelce (Epicki)
25 X Oko Burzy (Epicki)
15 X Odłamek Burzy (Epicki)
238
300000 X PD BOhatera
239
150 X Niepospolity Profit+
200 X Rzadki Profit+ (Rzadki)
250 X Epicki Profit+ (Epicki)
240
50 X Rzadki Flux (Rzadki)
50 X Epicki FLux (Epicki)
50 X Legendarny Flux (Legendarny)
241
70000 X PD Ocaleńca
242
500 X Re-profit
500 X Podpałka
500 X Elektryzator
500 X Zamrażacz
243
Losowy Ocaleniec (Legendarny)
244
200 X Re-profit
245
70000 X PD Schematu
246
Legendarnyarna Lama Ze Skrytki Trola (Legendarny)
247
70000 X PD BOhatera
248
35 X Błyskawica W Butelce (Epicki)
25 X Oko Burzy (Epicki)
15 X Odłamek Burzy (Epicki)
249
2 X Losowy Ocaleniec (Epicki)
250
50 X Rzadki Flux (Rzadki)
50 X Epicki FLux (Epicki)
50 X Legendarny Flux (Legendarny)
251
150 X Niepospolity Profit+
200 X Rzadki Profit+ (Rzadki)
250 X Epicki Profit+ (Epicki)
252
2 X Losowy Ocaleniec (Epicki)
253

Do wyboru:

80 X Podręcznik Szkoleniowy
80 X Projekty Pułapek
80 X Projekty Broni
254
60 X Czysta Kropla Deszczu (Epicki)
35 X Błyskawica W Butelce (Epicki)
25 X Oko Burzy (Epicki)
15 X Odłamek Burzy (Epicki)
255
Schemat Broni Dystansowej (Legendarny)
256
70000 X PD BOhatera
257
500 X Re-profit
500 X Podpałka
500 X Elektryzator
500 X Zamrażacz
258
300000 X PD Ocaleńca
259
60 X Czysta Kropla Deszczu (Epicki)
35 X Błyskawica W Butelce (Epicki)
25 X Oko Burzy (Epicki)
15 X Odłamek Burzy (Epicki)
260

Do wyboru:

1500 X Podpałka
1500 X Elektryzator
1500 X Zamrażacz
261

Do wyboru:

Schemat żołnierza (Legendarny)
Schamet Budowniczego (Legendarny)
Schemat Ninjy (Legendarny)
Schemat Rubieżnika (Legendarny)
262
70000 X PD Schematu
263
150 X Niepospolity Profit+
200 X Rzadki Profit+ (Rzadki)
250 X Epicki Profit+ (Epicki)
264

Do wyboru:

80 X Podręcznik Szkoleniowy
80 X Projekty Pułapek
80 X Projekty Broni
265
60 X Czysta Kropla Deszczu (Epicki)
35 X Błyskawica W Butelce (Epicki)
25 X Oko Burzy (Epicki)
15 X Odłamek Burzy (Epicki)
266
2 X Losowy Ocaleniec (Legendarny)
267

Do wyboru:

1500 X Podpałka
1500 X Elektryzator
1500 X Zamrażacz
268
Zestaw Schematów Broni (Epicki)
269
70000 X PD BOhatera
270
70000 X PD Ocaleńca
271
2 X Losowy Główny Ocaleniec (Legendarny)
272
800 X Podpałka
800 X Elektryzator
800 X Zamrażacz
273
2 X Losowy Ocaleniec (Legendarny)
274
Legendarnyarna Lama Ze Skrytki Trola (Legendarny)
275
Losowy Główny Ocaleniec (Legendarny)
276

Do wyboru:

Schemat żołnierza (Legendarny)
Schamet Budowniczego (Legendarny)
Schemat Ninjy (Legendarny)
Schemat Rubieżnika (Legendarny)
277
300000 X PD BOhatera
278
70000 X PD Schematu
279
60 X Czysta Kropla Deszczu (Epicki)
35 X Błyskawica W Butelce (Epicki)
25 X Oko Burzy (Epicki)
15 X Odłamek Burzy (Epicki)
280
150 X Niepospolity Profit+
200 X Rzadki Profit+ (Rzadki)
250 X Epicki Profit+ (Epicki)
281

Do wyboru:

80 X Podręcznik Szkoleniowy
80 X Projekty Pułapek
80 X Projekty Broni
282
2 X Losowy Ocaleniec (Legendarny)
283
35 X Błyskawica W Butelce (Epicki)
25 X Oko Burzy (Epicki)
15 X Odłamek Burzy (Epicki)
284
70000 X PD BOhatera
285
Schemat Obrońcy (Epicki)
286
50 X Rzadki Flux (Rzadki)
50 X Epicki FLux (Epicki)
50 X Legendarny Flux (Legendarny)
287
350000 X PD Ocaleńca
288
2 X Losowy Ocaleniec (Legendarny)
289
500 X Re-profit
500 X Podpałka
500 X Elektryzator
500 X Zamrażacz
290
70000 X PD Schematu
291
500 X Legendarny Profit+ (Legendarny)
292
Losowy Główny Ocaleniec (Legendarny)
293
70000 X PD BOhatera
294
2 X Zestaw Schematów Pułapek (Epicki)
295
2 X Losowy Ocaleniec (Legendarny)
296
Schemat Obrońcy (Epicki)
297
50 X Rzadki Flux (Rzadki)
50 X Epicki FLux (Epicki)
50 X Legendarny Flux (Legendarny)
298
250 X Re-profit
299
70000 X PD Ocaleńca
300
2 X Schemat Broni Dystansowej (Legendarny)
301
Schemat Obrońcy (Legendarny)
302
35 X Błyskawica W Butelce (Epicki)
30 X Oko Burzy (Epicki)
20 X Odłamek Burzy (Epicki)
303
80000 X PD Schematu
304
50 X Legendarny Flux (Legendarny)
305
Legendarnyarna Lama Ze Skrytki Trola (Legendarny)
306
150 X Niepospolity Profit+
200 X Rzadki Profit+ (Rzadki)
250 X Epicki Profit+ (Epicki)
450 X Legendarny Profit+ (Legendarny)
307
80000 X PD BOhatera
308
300 X Re-profit
309
50 X Rzadki Flux (Rzadki)
50 X Epicki FLux (Epicki)
50 X Legendarny Flux (Legendarny)
310
35 X Błyskawica W Butelce (Epicki)
30 X Oko Burzy (Epicki)
20 X Odłamek Burzy (Epicki)
311
80000 X PD Ocaleńca
312
500 X Legendarny Profit+ (Legendarny)
313

Do wyboru:

100 X Podręcznik Szkoleniowy
100 X Projekty Pułapek
100 X Projekty Broni
314
2 X Losowy Ocaleniec (Legendarny)
315
35 X Błyskawica W Butelce (Epicki)
30 X Oko Burzy (Epicki)
20 X Odłamek Burzy (Epicki)
316
400000 X PD Schematu
317
2 X Losowy Główny Ocaleniec (Legendarny)
318
50 X Legendarny Flux (Legendarny)
319
300 X Re-profit
320
35 X Błyskawica W Butelce (Epicki)
30 X Oko Burzy (Epicki)
20 X Odłamek Burzy (Epicki)
321
500 X Re-profit
500 X Podpałka
500 X Elektryzator
500 X Zamrażacz
322
400 X Epicki Profit+ (Epicki)
323
80000 X PD BOhatera
324
500 X Legendarny Profit+ (Legendarny)
325

Do wyboru:

100 X Podręcznik Szkoleniowy
100 X Projekty Pułapek
100 X Projekty Broni
326
300 X Re-profit
327
60 X Czysta Kropla Deszczu (Epicki)
35 X Błyskawica W Butelce (Epicki)
30 X Oko Burzy (Epicki)
20 X Odłamek Burzy (Epicki)
328
2 X Losowy Główny Ocaleniec (Legendarny)
329
150 X Niepospolity Profit+
200 X Rzadki Profit+ (Rzadki)
250 X Epicki Profit+ (Epicki)
450 X Legendarny Profit+ (Legendarny)
330
Losowy Główny Ocaleniec (Legendarny)
331
2 X Zestaw Schematów Broni (Epicki)
332
80000 X PD BOhatera
333
Schemat Obrońcy (Legendarny)
334
500 X Re-profit
500 X Podpałka
500 X Elektryzator
500 X Zamrażacz
335
80000 X PD Ocaleńca
336
Losowy Główny Ocaleniec (Legendarny)
337

Do wyboru:

100 X Podręcznik Szkoleniowy
100 X Projekty Pułapek
100 X Projekty Broni
338
35 X Błyskawica W Butelce (Epicki)
30 X Oko Burzy (Epicki)
20 X Odłamek Burzy (Epicki)
339
2 X Losowy Ocaleniec (Legendarny)
340
2 X Zestaw Schematów Pułapek (Epicki)
341
80000 X PD Schematu
342
Losowy Główny Ocaleniec (Legendarny)
343
400 X Epicki Profit+ (Epicki)
344
2 X Zestaw Schematów Broni (Epicki)
345
400000 X PD BOhatera
346
Schemat Obrońcy (Legendarny)
347
500 X Re-profit
500 X Podpałka
500 X Elektryzator
500 X Zamrażacz
348
Losowy Główny Ocaleniec (Legendarny)
349
80000 X PD Ocaleńca
350
100 X Legendarny Flux (Legendarny)
351
800 X Podpałka
800 X Elektryzator
800 X Zamrażacz
352
60 X Czysta Kropla Deszczu (Epicki)
35 X Błyskawica W Butelce (Epicki)
30 X Oko Burzy (Epicki)
20 X Odłamek Burzy (Epicki)
353
50 X Legendarny Flux (Legendarny)
354

Do wyboru:

100 X Podręcznik Szkoleniowy
100 X Projekty Pułapek
100 X Projekty Broni
355
80000 X PD BOhatera
356
35 X Błyskawica W Butelce (Epicki)
30 X Oko Burzy (Epicki)
20 X Odłamek Burzy (Epicki)
357
400 X Epicki Profit+ (Epicki)
358
Losowy Główny Ocaleniec (Legendarny)
359
50 X Rzadki Flux (Rzadki)
50 X Epicki FLux (Epicki)
50 X Legendarny Flux (Legendarny)
360
80000 X PD Schematu
361
35 X Błyskawica W Butelce (Epicki)
30 X Oko Burzy (Epicki)
20 X Odłamek Burzy (Epicki)
362

Do wyboru:

1500 X Podpałka
1500 X Elektryzator
1500 X Zamrażacz
363
2 X Losowy Główny Ocaleniec (Legendarny)
364
80000 X PD Ocaleńca
365
50 X Legendarny Flux (Legendarny)
366
500 X Re-profit
500 X Podpałka
500 X Elektryzator
500 X Zamrażacz
367
60 X Czysta Kropla Deszczu (Epicki)
35 X Błyskawica W Butelce (Epicki)
30 X Oko Burzy (Epicki)
20 X Odłamek Burzy (Epicki)
368
800 X Podpałka
800 X Elektryzator
800 X Zamrażacz
369
Losowy Główny Ocaleniec (Legendarny)
370

Do wyboru:

100 X Podręcznik Szkoleniowy
100 X Projekty Pułapek
100 X Projekty Broni
371
300 X Re-profit
372
400000 X PD Schematu
373
50 X Rzadki Flux (Rzadki)
50 X Epicki FLux (Epicki)
50 X Legendarny Flux (Legendarny)
374
150 X Niepospolity Profit+
200 X Rzadki Profit+ (Rzadki)
250 X Epicki Profit+ (Epicki)
450 X Legendarny Profit+ (Legendarny)
375
80000 X PD Ocaleńca
376
800 X Podpałka
800 X Elektryzator
800 X Zamrażacz
377
60 X Czysta Kropla Deszczu (Epicki)
35 X Błyskawica W Butelce (Epicki)
30 X Oko Burzy (Epicki)
20 X Odłamek Burzy (Epicki)
378

Do wyboru:

Schemat żołnierza (Legendarny)
Schamet Budowniczego (Legendarny)
Schemat Ninjy (Legendarny)
Schemat Rubieżnika (Legendarny)
379

Do wyboru:

1500 X Podpałka
1500 X Elektryzator
1500 X Zamrażacz
380
80000 X PD BOhatera
381
300 X Re-profit
382
Losowy Główny Ocaleniec (Mityczny)
383
800 X Podpałka
800 X Elektryzator
800 X Zamrażacz
384
60 X Czysta Kropla Deszczu (Epicki)
35 X Błyskawica W Butelce (Epicki)
30 X Oko Burzy (Epicki)
20 X Odłamek Burzy (Epicki)
385
500 X Legendarny Profit+ (Legendarny)
386
50 X Rzadki Flux (Rzadki)
50 X Epicki FLux (Epicki)
50 X Legendarny Flux (Legendarny)
387
60 X Czysta Kropla Deszczu (Epicki)
35 X Błyskawica W Butelce (Epicki)
30 X Oko Burzy (Epicki)
20 X Odłamek Burzy (Epicki)
388
150 X Niepospolity Profit+
200 X Rzadki Profit+ (Rzadki)
250 X Epicki Profit+ (Epicki)
450 X Legendarny Profit+ (Legendarny)
389
50 X Legendarny Flux (Legendarny)
390
500 X Re-profit
500 X Podpałka
500 X Elektryzator
500 X Zamrażacz
391
35 X Błyskawica W Butelce (Epicki)
30 X Oko Burzy (Epicki)
20 X Odłamek Burzy (Epicki)
392
80000 X PD Ocaleńca
393
Legendarnyarna Lama Ze Skrytki Trola (Legendarny)
394
Losowy Główny Ocaleniec (Legendarny)
395
500 X Re-profit
500 X Podpałka
500 X Elektryzator
500 X Zamrażacz
396
60 X Czysta Kropla Deszczu (Epicki)
35 X Błyskawica W Butelce (Epicki)
30 X Oko Burzy (Epicki)
20 X Odłamek Burzy (Epicki)
397
100 X Legendarny Flux (Legendarny)
398
80000 X PD Schematu
399
2 X Losowy Ocaleniec (Legendarny)
400
50 X Rzadki Flux (Rzadki)
50 X Epicki FLux (Epicki)
50 X Legendarny Flux (Legendarny)
401
800 X Podpałka
800 X Elektryzator
800 X Zamrażacz
402
400000 X PD BOhatera
403
150 X Niepospolity Profit+
200 X Rzadki Profit+ (Rzadki)
250 X Epicki Profit+ (Epicki)
450 X Legendarny Profit+ (Legendarny)
404

Do wyboru:

100 X Podręcznik Szkoleniowy
100 X Projekty Pułapek
100 X Projekty Broni
405
Losowy Główny Ocaleniec (Legendarny)
406
60 X Czysta Kropla Deszczu (Epicki)
40 X Błyskawica W Butelce (Epicki)
30 X Oko Burzy (Epicki)
20 X Odłamek Burzy (Epicki)
407
80000 X PD Schematu
408
100 X Legendarny Flux (Legendarny)
409
40 X Błyskawica W Butelce (Epicki)
30 X Oko Burzy (Epicki)
20 X Odłamek Burzy (Epicki)
410
800 X Podpałka
800 X Elektryzator
800 X Zamrażacz
411
80000 X PD Ocaleńca
412
40 X Błyskawica W Butelce (Epicki)
30 X Oko Burzy (Epicki)
20 X Odłamek Burzy (Epicki)
413
500 X Re-profit
500 X Podpałka
500 X Elektryzator
500 X Zamrażacz
414
2 X Losowy Ocaleniec (Legendarny)
415
80000 X PD Schematu
416
Losowy Główny Ocaleniec (Mityczny)
417
300 X Re-profit
418
60 X Czysta Kropla Deszczu (Epicki)
40 X Błyskawica W Butelce (Epicki)
30 X Oko Burzy (Epicki)
20 X Odłamek Burzy (Epicki)
419
50 X Legendarny Flux (Legendarny)
420
500 X Re-profit
500 X Podpałka
500 X Elektryzator
500 X Zamrażacz
421
50 X Legendarny Flux (Legendarny)
422
2 X Losowy Ocaleniec (Legendarny)
423
60 X Czysta Kropla Deszczu (Epicki)
40 X Błyskawica W Butelce (Epicki)
30 X Oko Burzy (Epicki)
20 X Odłamek Burzy (Epicki)
424
150 X Niepospolity Profit+
200 X Rzadki Profit+ (Rzadki)
250 X Epicki Profit+ (Epicki)
450 X Legendarny Profit+ (Legendarny)
425
50 X Rzadki Flux (Rzadki)
50 X Epicki FLux (Epicki)
50 X Legendarny Flux (Legendarny)
426

Do wyboru:

1500 X Podpałka
1500 X Elektryzator
1500 X Zamrażacz
427
500 X Legendarny Profit+ (Legendarny)
428
50 X Legendarny Flux (Legendarny)
429

Do wyboru:

100 X Podręcznik Szkoleniowy
100 X Projekty Pułapek
100 X Projekty Broni
430
80000 X PD Ocaleńca
431
60 X Czysta Kropla Deszczu (Epicki)
40 X Błyskawica W Butelce (Epicki)
30 X Oko Burzy (Epicki)
20 X Odłamek Burzy (Epicki)
432
500 X Re-profit
500 X Podpałka
500 X Elektryzator
500 X Zamrażacz
433
80000 X PD BOhatera
434
100 X Epicki FLux (Epicki)
435
300 X Re-profit
436
50 X Rzadki Flux (Rzadki)
50 X Epicki FLux (Epicki)
50 X Legendarny Flux (Legendarny)
437
40 X Błyskawica W Butelce (Epicki)
30 X Oko Burzy (Epicki)
20 X Odłamek Burzy (Epicki)
438
800 X Podpałka
800 X Elektryzator
800 X Zamrażacz
439

Do wyboru:

100 X Podręcznik Szkoleniowy
100 X Projekty Pułapek
100 X Projekty Broni
440
80000 X PD Schematu
441
500 X Re-profit
500 X Podpałka
500 X Elektryzator
500 X Zamrażacz
442
60 X Czysta Kropla Deszczu (Epicki)
40 X Błyskawica W Butelce (Epicki)
30 X Oko Burzy (Epicki)
20 X Odłamek Burzy (Epicki)
443
50 X Legendarny Flux (Legendarny)
444
80000 X PD BOhatera
445
100 X Legendarny Flux (Legendarny)
446
Losowy Główny Ocaleniec (Legendarny)
447
150 X Niepospolity Profit+
200 X Rzadki Profit+ (Rzadki)
250 X Epicki Profit+ (Epicki)
450 X Legendarny Profit+ (Legendarny)
448
Legendarnyarna Lama Ze Skrytki Trola (Legendarny)
449
50 X Legendarny Flux (Legendarny)
450
400000 X PD Schematu
451
60 X Czysta Kropla Deszczu (Epicki)
40 X Błyskawica W Butelce (Epicki)
30 X Oko Burzy (Epicki)
20 X Odłamek Burzy (Epicki)
452
150 X Niepospolity Profit+
200 X Rzadki Profit+ (Rzadki)
250 X Epicki Profit+ (Epicki)
450 X Legendarny Profit+ (Legendarny)
453
500 X Re-profit
500 X Podpałka
500 X Elektryzator
500 X Zamrażacz
454
2 X Losowy Ocaleniec (Legendarny)
455
80000 X PD Ocaleńca
456
50 X Rzadki Flux (Rzadki)
50 X Epicki FLux (Epicki)
50 X Legendarny Flux (Legendarny)
457

Do wyboru:

1500 X Podpałka
1500 X Elektryzator
1500 X Zamrażacz
458
80000 X PD Schematu
459
60 X Czysta Kropla Deszczu (Epicki)
40 X Błyskawica W Butelce (Epicki)
30 X Oko Burzy (Epicki)
20 X Odłamek Burzy (Epicki)
460
100 X Legendarny Flux (Legendarny)
461
80000 X PD Ocaleńca
462

Do wyboru:

1500 X Podpałka
1500 X Elektryzator
1500 X Zamrażacz
463
80000 X PD BOhatera
464
150 X Niepospolity Profit+
200 X Rzadki Profit+ (Rzadki)
250 X Epicki Profit+ (Epicki)
450 X Legendarny Profit+ (Legendarny)
465

Do wyboru:

Schemat żołnierza (Legendarny)
Schamet Budowniczego (Legendarny)
Schemat Ninjy (Legendarny)
Schemat Rubieżnika (Legendarny)
466
60 X Czysta Kropla Deszczu (Epicki)
40 X Błyskawica W Butelce (Epicki)
30 X Oko Burzy (Epicki)
20 X Odłamek Burzy (Epicki)
467
50 X Legendarny Flux (Legendarny)
468

Do wyboru:

100 X Podręcznik Szkoleniowy
100 X Projekty Pułapek
100 X Projekty Broni
469
2 X Losowy Ocaleniec (Legendarny)
470
80000 X PD Ocaleńca
471

Do wyboru:

1500 X Podpałka
1500 X Elektryzator
1500 X Zamrażacz
472
100 X Legendarny Flux (Legendarny)
473
500 X Re-profit
474
400000 X PD Schematu
475
50 X Legendarny Flux (Legendarny)
476

Do wyboru:

1500 X Podpałka
1500 X Elektryzator
1500 X Zamrażacz
477
50 X Rzadki Flux (Rzadki)
50 X Epicki FLux (Epicki)
50 X Legendarny Flux (Legendarny)
478
60 X Czysta Kropla Deszczu (Epicki)
40 X Błyskawica W Butelce (Epicki)
30 X Oko Burzy (Epicki)
20 X Odłamek Burzy (Epicki)
479
150 X Niepospolity Profit+
200 X Rzadki Profit+ (Rzadki)
250 X Epicki Profit+ (Epicki)
450 X Legendarny Profit+ (Legendarny)
480
500 X Re-profit
500 X Podpałka
500 X Elektryzator
500 X Zamrażacz
481
40 X Błyskawica W Butelce (Epicki)
30 X Oko Burzy (Epicki)
20 X Odłamek Burzy (Epicki)
482
100 X Epicki FLux (Epicki)
483
80000 X PD Ocaleńca
484
50 X Rzadki Flux (Rzadki)
50 X Epicki FLux (Epicki)
50 X Legendarny Flux (Legendarny)
485
150 X Niepospolity Profit+
200 X Rzadki Profit+ (Rzadki)
250 X Epicki Profit+ (Epicki)
450 X Legendarny Profit+ (Legendarny)
486
80000 X PD BOhatera
487
60 X Czysta Kropla Deszczu (Epicki)
40 X Błyskawica W Butelce (Epicki)
30 X Oko Burzy (Epicki)
20 X Odłamek Burzy (Epicki)
488

Do wyboru:

100 X Podręcznik Szkoleniowy
100 X Projekty Pułapek
100 X Projekty Broni
489
80000 X PD Schematu
490
500 X Re-profit
500 X Podpałka
500 X Elektryzator
500 X Zamrażacz
491
60 X Czysta Kropla Deszczu (Epicki)
40 X Błyskawica W Butelce (Epicki)
30 X Oko Burzy (Epicki)
20 X Odłamek Burzy (Epicki)
492
400000 X PD BOhatera
493

Do wyboru:

100 X Podręcznik Szkoleniowy
100 X Projekty Pułapek
100 X Projekty Broni
494

Do wyboru:

800 X Podpałka
800 X Elektryzator
800 X Zamrażacz
495
40 X Błyskawica W Butelce (Epicki)
30 X Oko Burzy (Epicki)
20 X Odłamek Burzy (Epicki)
496
50 X Rzadki Flux (Rzadki)
50 X Epicki FLux (Epicki)
50 X Legendarny Flux (Legendarny)
497
150 X Niepospolity Profit+
200 X Rzadki Profit+ (Rzadki)
250 X Epicki Profit+ (Epicki)
450 X Legendarny Profit+ (Legendarny)
498
50 X Legendarny Flux (Legendarny)
499
500000 X PD Ocaleńca
500
Legendarnyarna Lama Ze Skrytki Trola (Legendarny)
501
800 X Podpałka
800 X Elektryzator
800 X Zamrażacz
502
400000 X PD BOhatera
503
150 X Niepospolity Profit+
200 X Rzadki Profit+ (Rzadki)
250 X Epicki Profit+ (Epicki)
500 X Legendarny Profit+ (Legendarny)
504

Do wyboru:

100 X Podręcznik Szkoleniowy
100 X Projekty Pułapek
100 X Projekty Broni
505
Losowy Główny Ocaleniec (Legendarny)
506
60 X Czysta Kropla Deszczu (Epicki)
45 X Błyskawica W Butelce (Epicki)
35 X Oko Burzy (Epicki)
22 X Odłamek Burzy (Epicki)
507
80000 X PD Schematu
508
100 X Legendarny Flux (Legendarny)
509
45 X Błyskawica W Butelce (Epicki)
35 X Oko Burzy (Epicki)
22 X Odłamek Burzy (Epicki)
510
800 X Podpałka
800 X Elektryzator
800 X Zamrażacz
511
80000 X PD Ocaleńca
512
45 X Błyskawica W Butelce (Epicki)
35 X Oko Burzy (Epicki)
22 X Odłamek Burzy (Epicki)
513
500 X Re-profit
500 X Podpałka
500 X Elektryzator
500 X Zamrażacz
514
2 X Losowy Ocaleniec (Legendarny)
515
80000 X PD Schematu
516
Losowy Główny Ocaleniec (Mityczny)
517
300 X Re-profit
518
60 X Czysta Kropla Deszczu (Epicki)
45 X Błyskawica W Butelce (Epicki)
35 X Oko Burzy (Epicki)
22 X Odłamek Burzy (Epicki)
519
50 X Legendarny Flux (Legendarny)
520
500 X Re-profit
500 X Podpałka
500 X Elektryzator
500 X Zamrażacz
521
50 X Legendarny Flux (Legendarny)
522
2 X Losowy Ocaleniec (Legendarny)
523
60 X Czysta Kropla Deszczu (Epicki)
45 X Błyskawica W Butelce (Epicki)
35 X Oko Burzy (Epicki)
22 X Odłamek Burzy (Epicki)
524
150 X Niepospolity Profit+
200 X Rzadki Profit+ (Rzadki)
250 X Epicki Profit+ (Epicki)
500 X Legendarny Profit+ (Legendarny)
525
50 X Rzadki Flux (Rzadki)
50 X Epicki FLux (Epicki)
50 X Legendarny Flux (Legendarny)
526

Do wyboru:

1500 X Podpałka
1500 X Elektryzator
1500 X Zamrażacz
527
500 X Legendarny Profit+ (Legendarny)
528
50 X Legendarny Flux (Legendarny)
529

Do wyboru:

100 X Podręcznik Szkoleniowy
100 X Projekty Pułapek
100 X Projekty Broni
530
80000 X PD Ocaleńca
531
60 X Czysta Kropla Deszczu (Epicki)
45 X Błyskawica W Butelce (Epicki)
35 X Oko Burzy (Epicki)
22 X Odłamek Burzy (Epicki)
532
500 X Re-profit
500 X Podpałka
500 X Elektryzator
500 X Zamrażacz
533
80000 X PD BOhatera
534
100 X Epicki FLux (Epicki)
535
300 X Re-profit
536
50 X Rzadki Flux (Rzadki)
50 X Epicki FLux (Epicki)
50 X Legendarny Flux (Legendarny)
537
45 X Błyskawica W Butelce (Epicki)
35 X Oko Burzy (Epicki)
22 X Odłamek Burzy (Epicki)
538
800 X Podpałka
800 X Elektryzator
800 X Zamrażacz
539

Do wyboru:

100 X Podręcznik Szkoleniowy
100 X Projekty Pułapek
100 X Projekty Broni
540
80000 X PD Schematu
541
500 X Re-profit
500 X Podpałka
500 X Elektryzator
500 X Zamrażacz
542
60 X Czysta Kropla Deszczu (Epicki)
45 X Błyskawica W Butelce (Epicki)
35 X Oko Burzy (Epicki)
22 X Odłamek Burzy (Epicki)
543
50 X Legendarny Flux (Legendarny)
544
80000 X PD BOhatera
545
100 X Legendarny Flux (Legendarny)
546
Losowy Główny Ocaleniec (Legendarny)
547
150 X Niepospolity Profit+
200 X Rzadki Profit+ (Rzadki)
250 X Epicki Profit+ (Epicki)
500 X Legendarny Profit+ (Legendarny)
548
Legendarnyarna Lama Ze Skrytki Trola (Legendarny)
549
50 X Legendarny Flux (Legendarny)
550
400000 X PD Schematu
551
60 X Czysta Kropla Deszczu (Epicki)
45 X Błyskawica W Butelce (Epicki)
35 X Oko Burzy (Epicki)
22 X Odłamek Burzy (Epicki)
552
150 X Niepospolity Profit+
200 X Rzadki Profit+ (Rzadki)
250 X Epicki Profit+ (Epicki)
500 X Legendarny Profit+ (Legendarny)
553
500 X Re-profit
500 X Podpałka
500 X Elektryzator
500 X Zamrażacz
554
2 X Losowy Ocaleniec (Legendarny)
555
80000 X PD Ocaleńca
556
50 X Rzadki Flux (Rzadki)
50 X Epicki FLux (Epicki)
50 X Legendarny Flux (Legendarny)
557

Do wyboru:

1500 X Podpałka
1500 X Elektryzator
1500 X Zamrażacz
558
80000 X PD Schematu
559
60 X Czysta Kropla Deszczu (Epicki)
45 X Błyskawica W Butelce (Epicki)
35 X Oko Burzy (Epicki)
22 X Odłamek Burzy (Epicki)
560
100 X Legendarny Flux (Legendarny)
561
80000 X PD Ocaleńca
562

Do wyboru:

1500 X Podpałka
1500 X Elektryzator
1500 X Zamrażacz
563
80000 X PD BOhatera
564
150 X Niepospolity Profit+
200 X Rzadki Profit+ (Rzadki)
250 X Epicki Profit+ (Epicki)
500 X Legendarny Profit+ (Legendarny)
565

Do wyboru:

Schemat żołnierza (Legendarny)
Schamet Budowniczego (Legendarny)
Schemat Ninjy (Legendarny)
Schemat Rubieżnika (Legendarny)
566
60 X Czysta Kropla Deszczu (Epicki)
45 X Błyskawica W Butelce (Epicki)
35 X Oko Burzy (Epicki)
22 X Odłamek Burzy (Epicki)
567
50 X Legendarny Flux (Legendarny)
568

Do wyboru:

100 X Podręcznik Szkoleniowy
100 X Projekty Pułapek
100 X Projekty Broni
569
2 X Losowy Ocaleniec (Legendarny)
570
80000 X PD Ocaleńca
571

Do wyboru:

1500 X Podpałka
1500 X Elektryzator
1500 X Zamrażacz
572
100 X Legendarny Flux (Legendarny)
573
500 X Re-profit
574
400000 X PD Schematu
575
50 X Legendarny Flux (Legendarny)
576

Do wyboru:

1500 X Podpałka
1500 X Elektryzator
1500 X Zamrażacz
577
50 X Rzadki Flux (Rzadki)
50 X Epicki FLux (Epicki)
50 X Legendarny Flux (Legendarny)
578
60 X Czysta Kropla Deszczu (Epicki)
45 X Błyskawica W Butelce (Epicki)
35 X Oko Burzy (Epicki)
22 X Odłamek Burzy (Epicki)
579
150 X Niepospolity Profit+
200 X Rzadki Profit+ (Rzadki)
250 X Epicki Profit+ (Epicki)
500 X Legendarny Profit+ (Legendarny)
580
500 X Re-profit
500 X Podpałka
500 X Elektryzator
500 X Zamrażacz
581
45 X Błyskawica W Butelce (Epicki)
35 X Oko Burzy (Epicki)
22 X Odłamek Burzy (Epicki)
582
100 X Epicki FLux (Epicki)
583
80000 X PD Ocaleńca
584
50 X Rzadki Flux (Rzadki)
50 X Epicki FLux (Epicki)
50 X Legendarny Flux (Legendarny)
585
150 X Niepospolity Profit+
200 X Rzadki Profit+ (Rzadki)
250 X Epicki Profit+ (Epicki)
500 X Legendarny Profit+ (Legendarny)
586
80000 X PD BOhatera
587
60 X Czysta Kropla Deszczu (Epicki)
45 X Błyskawica W Butelce (Epicki)
35 X Oko Burzy (Epicki)
22 X Odłamek Burzy (Epicki)
588

Do wyboru:

100 X Podręcznik Szkoleniowy
100 X Projekty Pułapek
100 X Projekty Broni
589
80000 X PD Schematu
590
500 X Re-profit
500 X Podpałka
500 X Elektryzator
500 X Zamrażacz
591
60 X Czysta Kropla Deszczu (Epicki)
45 X Błyskawica W Butelce (Epicki)
35 X Oko Burzy (Epicki)
22 X Odłamek Burzy (Epicki)
592
400000 X PD BOhatera
593

Do wyboru:

100 X Podręcznik Szkoleniowy
100 X Projekty Pułapek
100 X Projekty Broni
594

Do wyboru:

800 X Podpałka
800 X Elektryzator
800 X Zamrażacz
595
45 X Błyskawica W Butelce (Epicki)
35 X Oko Burzy (Epicki)
22 X Odłamek Burzy (Epicki)
596
50 X Rzadki Flux (Rzadki)
50 X Epicki FLux (Epicki)
50 X Legendarny Flux (Legendarny)
597
150 X Niepospolity Profit+
200 X Rzadki Profit+ (Rzadki)
250 X Epicki Profit+ (Epicki)
500 X Legendarny Profit+ (Legendarny)
598
50 X Legendarny Flux (Legendarny)
50 X Epicki FLux (Epicki)
50 X Legendarny Flux (Legendarny)
599
500000 X PD Ocaleńca
600
Legendarnyarna Lama Ze Skrytki Trola (Legendarny)
601
800 X Podpałka
800 X Elektryzator
800 X Zamrażacz
602
400000 X PD BOhatera
603
150 X Niepospolity Profit+
200 X Rzadki Profit+ (Rzadki)
250 X Epicki Profit+ (Epicki)
500 X Legendarny Profit+ (Legendarny)
604

Do wyboru:

100 X Podręcznik Szkoleniowy
100 X Projekty Pułapek
100 X Projekty Broni
605
Losowy Główny Ocaleniec (Legendarny)
606
60 X Czysta Kropla Deszczu (Epicki)
45 X Błyskawica W Butelce (Epicki)
35 X Oko Burzy (Epicki)
22 X Odłamek Burzy (Epicki)
607
80000 X PD Schematu
608
100 X Legendarny Flux (Legendarny)
609
45 X Błyskawica W Butelce (Epicki)
35 X Oko Burzy (Epicki)
22 X Odłamek Burzy (Epicki)
610
800 X Podpałka
800 X Elektryzator
800 X Zamrażacz
611
80000 X PD Ocaleńca
612
45 X Błyskawica W Butelce (Epicki)
35 X Oko Burzy (Epicki)
22 X Odłamek Burzy (Epicki)
613
500 X Re-profit
500 X Podpałka
500 X Elektryzator
500 X Zamrażacz
614
2 X Losowy Ocaleniec (Legendarny)
615
80000 X PD Schematu
616
Losowy Główny Ocaleniec (Mityczny)
617
300 X Re-profit
618
60 X Czysta Kropla Deszczu (Epicki)
45 X Błyskawica W Butelce (Epicki)
35 X Oko Burzy (Epicki)
22 X Odłamek Burzy (Epicki)
619
50 X Legendarny Flux (Legendarny)
620
500 X Re-profit
500 X Podpałka
500 X Elektryzator
500 X Zamrażacz
621
50 X Legendarny Flux (Legendarny)
622
2 X Losowy Ocaleniec (Legendarny)
623
60 X Czysta Kropla Deszczu (Epicki)
45 X Błyskawica W Butelce (Epicki)
35 X Oko Burzy (Epicki)
22 X Odłamek Burzy (Epicki)
624
150 X Niepospolity Profit+
200 X Rzadki Profit+ (Rzadki)
250 X Epicki Profit+ (Epicki)
500 X Legendarny Profit+ (Legendarny)
625
50 X Rzadki Flux (Rzadki)
50 X Epicki FLux (Epicki)
50 X Legendarny Flux (Legendarny)
626

Do wyboru:

1500 X Podpałka
1500 X Elektryzator
1500 X Zamrażacz
627
500 X Legendarny Profit+ (Legendarny)
628
50 X Legendarny Flux (Legendarny)
629

Do wyboru:

100 X Podręcznik Szkoleniowy
100 X Projekty Pułapek
100 X Projekty Broni
630
80000 X PD Ocaleńca
631
60 X Czysta Kropla Deszczu (Epicki)
45 X Błyskawica W Butelce (Epicki)
35 X Oko Burzy (Epicki)
22 X Odłamek Burzy (Epicki)
632
500 X Re-profit
500 X Podpałka
500 X Elektryzator
500 X Zamrażacz
633
80000 X PD BOhatera
634
100 X Epicki FLux (Epicki)
635
300 X Re-profit
636
50 X Rzadki Flux (Rzadki)
50 X Epicki FLux (Epicki)
50 X Legendarny Flux (Legendarny)
637
45 X Błyskawica W Butelce (Epicki)
35 X Oko Burzy (Epicki)
22 X Odłamek Burzy (Epicki)
638
800 X Podpałka
800 X Elektryzator
800 X Zamrażacz
639

Do wyboru:

100 X Podręcznik Szkoleniowy
100 X Projekty Pułapek
100 X Projekty Broni
640
80000 X PD Schematu
641
500 X Re-profit
500 X Podpałka
500 X Elektryzator
500 X Zamrażacz
642
60 X Czysta Kropla Deszczu (Epicki)
45 X Błyskawica W Butelce (Epicki)
35 X Oko Burzy (Epicki)
22 X Odłamek Burzy (Epicki)
643
50 X Legendarny Flux (Legendarny)
644
80000 X PD BOhatera
645
100 X Legendarny Flux (Legendarny)
646
Losowy Główny Ocaleniec (Legendarny)
647
150 X Niepospolity Profit+
200 X Rzadki Profit+ (Rzadki)
250 X Epicki Profit+ (Epicki)
500 X Legendarny Profit+ (Legendarny)
648
Legendarnyarna Lama Ze Skrytki Trola (Legendarny)
649
50 X Legendarny Flux (Legendarny)
650
400000 X PD Schematu
651
60 X Czysta Kropla Deszczu (Epicki)
45 X Błyskawica W Butelce (Epicki)
35 X Oko Burzy (Epicki)
22 X Odłamek Burzy (Epicki)
652
150 X Niepospolity Profit+
200 X Rzadki Profit+ (Rzadki)
250 X Epicki Profit+ (Epicki)
500 X Legendarny Profit+ (Legendarny)
653
500 X Re-profit
500 X Podpałka
500 X Elektryzator
500 X Zamrażacz
654
2 X Losowy Ocaleniec (Legendarny)
655
80000 X PD Ocaleńca
656
50 X Rzadki Flux (Rzadki)
50 X Epicki FLux (Epicki)
50 X Legendarny Flux (Legendarny)
657

Do wyboru:

1500 X Podpałka
1500 X Elektryzator
1500 X Zamrażacz
658
80000 X PD Schematu
659
60 X Czysta Kropla Deszczu (Epicki)
45 X Błyskawica W Butelce (Epicki)
35 X Oko Burzy (Epicki)
22 X Odłamek Burzy (Epicki)
660
100 X Legendarny Flux (Legendarny)
661
80000 X PD Ocaleńca
662

Do wyboru:

1500 X Podpałka
1500 X Elektryzator
1500 X Zamrażacz
663
80000 X PD BOhatera
664
150 X Niepospolity Profit+
200 X Rzadki Profit+ (Rzadki)
250 X Epicki Profit+ (Epicki)
500 X Legendarny Profit+ (Legendarny)
665

Do wyboru:

Schemat żołnierza (Legendarny)
Schamet Budowniczego (Legendarny)
Schemat Ninjy (Legendarny)
Schemat Rubieżnika (Legendarny)
666
60 X Czysta Kropla Deszczu (Epicki)
45 X Błyskawica W Butelce (Epicki)
35 X Oko Burzy (Epicki)
22 X Odłamek Burzy (Epicki)
667
50 X Legendarny Flux (Legendarny)
668

Do wyboru:

100 X Podręcznik Szkoleniowy
100 X Projekty Pułapek
100 X Projekty Broni
669
2 X Losowy Ocaleniec (Legendarny)
670
80000 X PD Ocaleńca
671

Do wyboru:

1500 X Podpałka
1500 X Elektryzator
1500 X Zamrażacz
672
100 X Legendarny Flux (Legendarny)
673
500 X Re-profit
674
400000 X PD Schematu
675
50 X Legendarny Flux (Legendarny)
676

Do wyboru:

1500 X Podpałka
1500 X Elektryzator
1500 X Zamrażacz
677
50 X Rzadki Flux (Rzadki)
50 X Epicki FLux (Epicki)
50 X Legendarny Flux (Legendarny)
678
60 X Czysta Kropla Deszczu (Epicki)
45 X Błyskawica W Butelce (Epicki)
35 X Oko Burzy (Epicki)
22 X Odłamek Burzy (Epicki)
679
150 X Niepospolity Profit+
200 X Rzadki Profit+ (Rzadki)
250 X Epicki Profit+ (Epicki)
500 X Legendarny Profit+ (Legendarny)
680
500 X Re-profit
500 X Podpałka
500 X Elektryzator
500 X Zamrażacz
681
45 X Błyskawica W Butelce (Epicki)
35 X Oko Burzy (Epicki)
22 X Odłamek Burzy (Epicki)
682
100 X Epicki FLux (Epicki)
683
80000 X PD Ocaleńca
684
50 X Rzadki Flux (Rzadki)
50 X Epicki FLux (Epicki)
50 X Legendarny Flux (Legendarny)
685
150 X Niepospolity Profit+
200 X Rzadki Profit+ (Rzadki)
250 X Epicki Profit+ (Epicki)
500 X Legendarny Profit+ (Legendarny)
686
80000 X PD BOhatera
687
60 X Czysta Kropla Deszczu (Epicki)
45 X Błyskawica W Butelce (Epicki)
35 X Oko Burzy (Epicki)
22 X Odłamek Burzy (Epicki)
688

Do wyboru:

100 X Podręcznik Szkoleniowy
100 X Projekty Pułapek
100 X Projekty Broni
689
80000 X PD Schematu
690
500 X Re-profit
500 X Podpałka
500 X Elektryzator
500 X Zamrażacz
691
60 X Czysta Kropla Deszczu (Epicki)
45 X Błyskawica W Butelce (Epicki)
35 X Oko Burzy (Epicki)
22 X Odłamek Burzy (Epicki)
692
400000 X PD BOhatera
693

Do wyboru:

100 X Podręcznik Szkoleniowy
100 X Projekty Pułapek
100 X Projekty Broni
694

Do wyboru:

800 X Podpałka
800 X Elektryzator
800 X Zamrażacz
695
45 X Błyskawica W Butelce (Epicki)
35 X Oko Burzy (Epicki)
22 X Odłamek Burzy (Epicki)
696
50 X Rzadki Flux (Rzadki)
50 X Epicki FLux (Epicki)
50 X Legendarny Flux (Legendarny)
697
150 X Niepospolity Profit+
200 X Rzadki Profit+ (Rzadki)
250 X Epicki Profit+ (Epicki)
500 X Legendarny Profit+ (Legendarny)
698
50 X Legendarny Flux (Legendarny)
50 X Epicki FLux (Epicki)
50 X Legendarny Flux (Legendarny)
699
500000 X PD Ocaleńca
700
Legendarnyarna Lama Ze Skrytki Trola (Legendarny)
701
800 X Podpałka
800 X Elektryzator
800 X Zamrażacz
702
400000 X PD BOhatera
703
150 X Niepospolity Profit+
200 X Rzadki Profit+ (Rzadki)
250 X Epicki Profit+ (Epicki)
500 X Legendarny Profit+ (Legendarny)
704

Do wyboru:

100 X Podręcznik Szkoleniowy
100 X Projekty Pułapek
100 X Projekty Broni
705
Losowy Główny Ocaleniec (Legendarny)
706
60 X Czysta Kropla Deszczu (Epicki)
45 X Błyskawica W Butelce (Epicki)
35 X Oko Burzy (Epicki)
22 X Odłamek Burzy (Epicki)
707
80000 X PD Schematu
708
100 X Legendarny Flux (Legendarny)
709
45 X Błyskawica W Butelce (Epicki)
35 X Oko Burzy (Epicki)
22 X Odłamek Burzy (Epicki)
710
800 X Podpałka
800 X Elektryzator
800 X Zamrażacz
711
80000 X PD Ocaleńca
712
45 X Błyskawica W Butelce (Epicki)
35 X Oko Burzy (Epicki)
22 X Odłamek Burzy (Epicki)
713
500 X Re-profit
500 X Podpałka
500 X Elektryzator
500 X Zamrażacz
714
2 X Losowy Ocaleniec (Legendarny)
715
80000 X PD Schematu
716
Losowy Główny Ocaleniec (Mityczny)
717
300 X Re-profit
718
60 X Czysta Kropla Deszczu (Epicki)
45 X Błyskawica W Butelce (Epicki)
35 X Oko Burzy (Epicki)
22 X Odłamek Burzy (Epicki)
719
50 X Legendarny Flux (Legendarny)
720
500 X Re-profit
500 X Podpałka
500 X Elektryzator
500 X Zamrażacz
721
50 X Legendarny Flux (Legendarny)
722
2 X Losowy Ocaleniec (Legendarny)
723
60 X Czysta Kropla Deszczu (Epicki)
45 X Błyskawica W Butelce (Epicki)
35 X Oko Burzy (Epicki)
22 X Odłamek Burzy (Epicki)
724
150 X Niepospolity Profit+
200 X Rzadki Profit+ (Rzadki)
250 X Epicki Profit+ (Epicki)
500 X Legendarny Profit+ (Legendarny)
725
50 X Rzadki Flux (Rzadki)
50 X Epicki FLux (Epicki)
50 X Legendarny Flux (Legendarny)
726

Do wyboru:

1500 X Podpałka
1500 X Elektryzator
1500 X Zamrażacz
727
500 X Legendarny Profit+ (Legendarny)
728
50 X Legendarny Flux (Legendarny)
729

Do wyboru:

100 X Podręcznik Szkoleniowy
100 X Projekty Pułapek
100 X Projekty Broni
730
80000 X PD Ocaleńca
731
60 X Czysta Kropla Deszczu (Epicki)
45 X Błyskawica W Butelce (Epicki)
35 X Oko Burzy (Epicki)
22 X Odłamek Burzy (Epicki)
732
500 X Re-profit
500 X Podpałka
500 X Elektryzator
500 X Zamrażacz
733
80000 X PD BOhatera
734
100 X Epicki FLux (Epicki)
735
300 X Re-profit
736
50 X Rzadki Flux (Rzadki)
50 X Epicki FLux (Epicki)
50 X Legendarny Flux (Legendarny)
737
45 X Błyskawica W Butelce (Epicki)
35 X Oko Burzy (Epicki)
22 X Odłamek Burzy (Epicki)
738
800 X Podpałka
800 X Elektryzator
800 X Zamrażacz
739

Do wyboru:

100 X Podręcznik Szkoleniowy
100 X Projekty Pułapek
100 X Projekty Broni
740
80000 X PD Schematu
741
500 X Re-profit
500 X Podpałka
500 X Elektryzator
500 X Zamrażacz
742
60 X Czysta Kropla Deszczu (Epicki)
45 X Błyskawica W Butelce (Epicki)
35 X Oko Burzy (Epicki)
22 X Odłamek Burzy (Epicki)
743
50 X Legendarny Flux (Legendarny)
744
80000 X PD BOhatera
745
100 X Legendarny Flux (Legendarny)
746
Losowy Główny Ocaleniec (Legendarny)
747
150 X Niepospolity Profit+
200 X Rzadki Profit+ (Rzadki)
250 X Epicki Profit+ (Epicki)
500 X Legendarny Profit+ (Legendarny)
748
Legendarnyarna Lama Ze Skrytki Trola (Legendarny)
749
50 X Legendarny Flux (Legendarny)
750
400000 X PD Schematu
751
60 X Czysta Kropla Deszczu (Epicki)
45 X Błyskawica W Butelce (Epicki)
35 X Oko Burzy (Epicki)
22 X Odłamek Burzy (Epicki)
752
150 X Niepospolity Profit+
200 X Rzadki Profit+ (Rzadki)
250 X Epicki Profit+ (Epicki)
500 X Legendarny Profit+ (Legendarny)
753
500 X Re-profit
500 X Podpałka
500 X Elektryzator
500 X Zamrażacz
754
2 X Losowy Ocaleniec (Legendarny)
755
80000 X PD Ocaleńca
756
50 X Rzadki Flux (Rzadki)
50 X Epicki FLux (Epicki)
50 X Legendarny Flux (Legendarny)
757

Do wyboru:

1500 X Podpałka
1500 X Elektryzator
1500 X Zamrażacz
758
80000 X PD Schematu
759
60 X Czysta Kropla Deszczu (Epicki)
45 X Błyskawica W Butelce (Epicki)
35 X Oko Burzy (Epicki)
22 X Odłamek Burzy (Epicki)
760
100 X Legendarny Flux (Legendarny)
761
80000 X PD Ocaleńca
762

Do wyboru:

1500 X Podpałka
1500 X Elektryzator
1500 X Zamrażacz
763
80000 X PD BOhatera
764
150 X Niepospolity Profit+
200 X Rzadki Profit+ (Rzadki)
250 X Epicki Profit+ (Epicki)
500 X Legendarny Profit+ (Legendarny)
765

Do wyboru:

Schemat żołnierza (Legendarny)
Schamet Budowniczego (Legendarny)
Schemat Ninjy (Legendarny)
Schemat Rubieżnika (Legendarny)
766
60 X Czysta Kropla Deszczu (Epicki)
45 X Błyskawica W Butelce (Epicki)
35 X Oko Burzy (Epicki)
22 X Odłamek Burzy (Epicki)
767
50 X Legendarny Flux (Legendarny)
768

Do wyboru:

100 X Podręcznik Szkoleniowy
100 X Projekty Pułapek
100 X Projekty Broni
769
2 X Losowy Ocaleniec (Legendarny)
770
80000 X PD Ocaleńca
771

Do wyboru:

1500 X Podpałka
1500 X Elektryzator
1500 X Zamrażacz
772
100 X Legendarny Flux (Legendarny)
773
500 X Re-profit
774
400000 X PD Schematu
775
50 X Legendarny Flux (Legendarny)
776

Do wyboru:

1500 X Podpałka
1500 X Elektryzator
1500 X Zamrażacz
777
50 X Rzadki Flux (Rzadki)
50 X Epicki FLux (Epicki)
50 X Legendarny Flux (Legendarny)
778
60 X Czysta Kropla Deszczu (Epicki)
45 X Błyskawica W Butelce (Epicki)
35 X Oko Burzy (Epicki)
22 X Odłamek Burzy (Epicki)
779
150 X Niepospolity Profit+
200 X Rzadki Profit+ (Rzadki)
250 X Epicki Profit+ (Epicki)
500 X Legendarny Profit+ (Legendarny)
780
500 X Re-profit
500 X Podpałka
500 X Elektryzator
500 X Zamrażacz
781
45 X Błyskawica W Butelce (Epicki)
35 X Oko Burzy (Epicki)
22 X Odłamek Burzy (Epicki)
782
100 X Epicki FLux (Epicki)
783
80000 X PD Ocaleńca
784
50 X Rzadki Flux (Rzadki)
50 X Epicki FLux (Epicki)
50 X Legendarny Flux (Legendarny)
785
150 X Niepospolity Profit+
200 X Rzadki Profit+ (Rzadki)
250 X Epicki Profit+ (Epicki)
500 X Legendarny Profit+ (Legendarny)
786
80000 X PD BOhatera
787
60 X Czysta Kropla Deszczu (Epicki)
45 X Błyskawica W Butelce (Epicki)
35 X Oko Burzy (Epicki)
22 X Odłamek Burzy (Epicki)
788

Do wyboru:

100 X Podręcznik Szkoleniowy
100 X Projekty Pułapek
100 X Projekty Broni
789
80000 X PD Schematu
790
500 X Re-profit
500 X Podpałka
500 X Elektryzator
500 X Zamrażacz
791
60 X Czysta Kropla Deszczu (Epicki)
45 X Błyskawica W Butelce (Epicki)
35 X Oko Burzy (Epicki)
22 X Odłamek Burzy (Epicki)
792
400000 X PD BOhatera
793

Do wyboru:

100 X Podręcznik Szkoleniowy
100 X Projekty Pułapek
100 X Projekty Broni
794

Do wyboru:

800 X Podpałka
800 X Elektryzator
800 X Zamrażacz
795
45 X Błyskawica W Butelce (Epicki)
35 X Oko Burzy (Epicki)
22 X Odłamek Burzy (Epicki)
796
50 X Rzadki Flux (Rzadki)
50 X Epicki FLux (Epicki)
50 X Legendarny Flux (Legendarny)
797
150 X Niepospolity Profit+
200 X Rzadki Profit+ (Rzadki)
250 X Epicki Profit+ (Epicki)
500 X Legendarny Profit+ (Legendarny)
798
50 X Legendarny Flux (Legendarny)
50 X Epicki FLux (Epicki)
50 X Legendarny Flux (Legendarny)
799
500000 X PD Ocaleńca
800
Legendarnyarna Lama Ze Skrytki Trola (Legendarny)
801
800 X Podpałka
800 X Elektryzator
800 X Zamrażacz
802
400000 X PD BOhatera
803
150 X Niepospolity Profit+
200 X Rzadki Profit+ (Rzadki)
250 X Epicki Profit+ (Epicki)
500 X Legendarny Profit+ (Legendarny)
804

Do wyboru:

100 X Podręcznik Szkoleniowy
100 X Projekty Pułapek
100 X Projekty Broni
805
Losowy Główny Ocaleniec (Legendarny)
806
60 X Czysta Kropla Deszczu (Epicki)
45 X Błyskawica W Butelce (Epicki)
35 X Oko Burzy (Epicki)
22 X Odłamek Burzy (Epicki)
807
80000 X PD Schematu
808
100 X Legendarny Flux (Legendarny)
809
45 X Błyskawica W Butelce (Epicki)
35 X Oko Burzy (Epicki)
22 X Odłamek Burzy (Epicki)
810
800 X Podpałka
800 X Elektryzator
800 X Zamrażacz
811
80000 X PD Ocaleńca
812
45 X Błyskawica W Butelce (Epicki)
35 X Oko Burzy (Epicki)
22 X Odłamek Burzy (Epicki)
813
500 X Re-profit
500 X Podpałka
500 X Elektryzator
500 X Zamrażacz
814
2 X Losowy Ocaleniec (Legendarny)
815
80000 X PD Schematu
816
Losowy Główny Ocaleniec (Mityczny)
817
300 X Re-profit
818
60 X Czysta Kropla Deszczu (Epicki)
45 X Błyskawica W Butelce (Epicki)
35 X Oko Burzy (Epicki)
22 X Odłamek Burzy (Epicki)
819
50 X Legendarny Flux (Legendarny)
820
500 X Re-profit
500 X Podpałka
500 X Elektryzator
500 X Zamrażacz
821
50 X Legendarny Flux (Legendarny)
822
2 X Losowy Ocaleniec (Legendarny)
823
60 X Czysta Kropla Deszczu (Epicki)
45 X Błyskawica W Butelce (Epicki)
35 X Oko Burzy (Epicki)
22 X Odłamek Burzy (Epicki)
824
150 X Niepospolity Profit+
200 X Rzadki Profit+ (Rzadki)
250 X Epicki Profit+ (Epicki)
500 X Legendarny Profit+ (Legendarny)
825
50 X Rzadki Flux (Rzadki)
50 X Epicki FLux (Epicki)
50 X Legendarny Flux (Legendarny)
826

Do wyboru:

1500 X Podpałka
1500 X Elektryzator
1500 X Zamrażacz
827
500 X Legendarny Profit+ (Legendarny)
828
50 X Legendarny Flux (Legendarny)
829

Do wyboru:

100 X Podręcznik Szkoleniowy
100 X Projekty Pułapek
100 X Projekty Broni
830
80000 X PD Ocaleńca
831
60 X Czysta Kropla Deszczu (Epicki)
45 X Błyskawica W Butelce (Epicki)
35 X Oko Burzy (Epicki)
22 X Odłamek Burzy (Epicki)
832
500 X Re-profit
500 X Podpałka
500 X Elektryzator
500 X Zamrażacz
833
80000 X PD BOhatera
834
100 X Epicki FLux (Epicki)
835
300 X Re-profit
836
50 X Rzadki Flux (Rzadki)
50 X Epicki FLux (Epicki)
50 X Legendarny Flux (Legendarny)
837
45 X Błyskawica W Butelce (Epicki)
35 X Oko Burzy (Epicki)
22 X Odłamek Burzy (Epicki)
838
800 X Podpałka
800 X Elektryzator
800 X Zamrażacz
839

Do wyboru:

100 X Podręcznik Szkoleniowy
100 X Projekty Pułapek
100 X Projekty Broni
840
80000 X PD Schematu
841
500 X Re-profit
500 X Podpałka
500 X Elektryzator
500 X Zamrażacz
842
60 X Czysta Kropla Deszczu (Epicki)
45 X Błyskawica W Butelce (Epicki)
35 X Oko Burzy (Epicki)
22 X Odłamek Burzy (Epicki)
843
50 X Legendarny Flux (Legendarny)
844
80000 X PD BOhatera
845
100 X Legendarny Flux (Legendarny)
846
Losowy Główny Ocaleniec (Legendarny)
847
150 X Niepospolity Profit+
200 X Rzadki Profit+ (Rzadki)
250 X Epicki Profit+ (Epicki)
500 X Legendarny Profit+ (Legendarny)
848
Legendarnyarna Lama Ze Skrytki Trola (Legendarny)
849
50 X Legendarny Flux (Legendarny)
850
400000 X PD Schematu
851
60 X Czysta Kropla Deszczu (Epicki)
45 X Błyskawica W Butelce (Epicki)
35 X Oko Burzy (Epicki)
22 X Odłamek Burzy (Epicki)
852
150 X Niepospolity Profit+
200 X Rzadki Profit+ (Rzadki)
250 X Epicki Profit+ (Epicki)
500 X Legendarny Profit+ (Legendarny)
853
500 X Re-profit
500 X Podpałka
500 X Elektryzator
500 X Zamrażacz
854
2 X Losowy Ocaleniec (Legendarny)
855
80000 X PD Ocaleńca
856
50 X Rzadki Flux (Rzadki)
50 X Epicki FLux (Epicki)
50 X Legendarny Flux (Legendarny)
857

Do wyboru:

1500 X Podpałka
1500 X Elektryzator
1500 X Zamrażacz
858
80000 X PD Schematu
859
60 X Czysta Kropla Deszczu (Epicki)
45 X Błyskawica W Butelce (Epicki)
35 X Oko Burzy (Epicki)
22 X Odłamek Burzy (Epicki)
860
100 X Legendarny Flux (Legendarny)
861
80000 X PD Ocaleńca
862

Do wyboru:

1500 X Podpałka
1500 X Elektryzator
1500 X Zamrażacz
863
80000 X PD BOhatera
864
150 X Niepospolity Profit+
200 X Rzadki Profit+ (Rzadki)
250 X Epicki Profit+ (Epicki)
500 X Legendarny Profit+ (Legendarny)
865

Do wyboru:

Schemat żołnierza (Legendarny)
Schamet Budowniczego (Legendarny)
Schemat Ninjy (Legendarny)
Schemat Rubieżnika (Legendarny)
866
60 X Czysta Kropla Deszczu (Epicki)
45 X Błyskawica W Butelce (Epicki)
35 X Oko Burzy (Epicki)
22 X Odłamek Burzy (Epicki)
867
50 X Legendarny Flux (Legendarny)
868

Do wyboru:

100 X Podręcznik Szkoleniowy
100 X Projekty Pułapek
100 X Projekty Broni
869
2 X Losowy Ocaleniec (Legendarny)
870
80000 X PD Ocaleńca
871

Do wyboru:

1500 X Podpałka
1500 X Elektryzator
1500 X Zamrażacz
872
100 X Legendarny Flux (Legendarny)
873
500 X Re-profit
874
400000 X PD Schematu
875
50 X Legendarny Flux (Legendarny)
876

Do wyboru:

1500 X Podpałka
1500 X Elektryzator
1500 X Zamrażacz
877
50 X Rzadki Flux (Rzadki)
50 X Epicki FLux (Epicki)
50 X Legendarny Flux (Legendarny)
878
60 X Czysta Kropla Deszczu (Epicki)
45 X Błyskawica W Butelce (Epicki)
35 X Oko Burzy (Epicki)
22 X Odłamek Burzy (Epicki)
879
150 X Niepospolity Profit+
200 X Rzadki Profit+ (Rzadki)
250 X Epicki Profit+ (Epicki)
500 X Legendarny Profit+ (Legendarny)
880
500 X Re-profit
500 X Podpałka
500 X Elektryzator
500 X Zamrażacz
881
45 X Błyskawica W Butelce (Epicki)
35 X Oko Burzy (Epicki)
22 X Odłamek Burzy (Epicki)
882
100 X Epicki FLux (Epicki)
883
80000 X PD Ocaleńca
884
50 X Rzadki Flux (Rzadki)
50 X Epicki FLux (Epicki)
50 X Legendarny Flux (Legendarny)
885
150 X Niepospolity Profit+
200 X Rzadki Profit+ (Rzadki)
250 X Epicki Profit+ (Epicki)
500 X Legendarny Profit+ (Legendarny)
886
80000 X PD BOhatera
887
60 X Czysta Kropla Deszczu (Epicki)
45 X Błyskawica W Butelce (Epicki)
35 X Oko Burzy (Epicki)
22 X Odłamek Burzy (Epicki)
888

Do wyboru:

100 X Podręcznik Szkoleniowy
100 X Projekty Pułapek
100 X Projekty Broni
889
80000 X PD Schematu
890
500 X Re-profit
500 X Podpałka
500 X Elektryzator
500 X Zamrażacz
891
60 X Czysta Kropla Deszczu (Epicki)
45 X Błyskawica W Butelce (Epicki)
35 X Oko Burzy (Epicki)
22 X Odłamek Burzy (Epicki)
892
400000 X PD BOhatera
893

Do wyboru:

100 X Podręcznik Szkoleniowy
100 X Projekty Pułapek
100 X Projekty Broni
894

Do wyboru:

800 X Podpałka
800 X Elektryzator
800 X Zamrażacz
895
45 X Błyskawica W Butelce (Epicki)
35 X Oko Burzy (Epicki)
22 X Odłamek Burzy (Epicki)
896
50 X Rzadki Flux (Rzadki)
50 X Epicki FLux (Epicki)
50 X Legendarny Flux (Legendarny)
897
150 X Niepospolity Profit+
200 X Rzadki Profit+ (Rzadki)
250 X Epicki Profit+ (Epicki)
500 X Legendarny Profit+ (Legendarny)
898
50 X Legendarny Flux (Legendarny)
50 X Epicki FLux (Epicki)
50 X Legendarny Flux (Legendarny)
899
500000 X PD Ocaleńca
900
Legendarnyarna Lama Ze Skrytki Trola (Legendarny)
901
800 X Podpałka
800 X Elektryzator
800 X Zamrażacz
902
400000 X PD BOhatera
903
150 X Niepospolity Profit+
200 X Rzadki Profit+ (Rzadki)
250 X Epicki Profit+ (Epicki)
500 X Legendarny Profit+ (Legendarny)
904

Do wyboru:

100 X Podręcznik Szkoleniowy
100 X Projekty Pułapek
100 X Projekty Broni
905
Losowy Główny Ocaleniec (Legendarny)
906
60 X Czysta Kropla Deszczu (Epicki)
45 X Błyskawica W Butelce (Epicki)
35 X Oko Burzy (Epicki)
22 X Odłamek Burzy (Epicki)
907
80000 X PD Schematu
908
100 X Legendarny Flux (Legendarny)
909
45 X Błyskawica W Butelce (Epicki)
35 X Oko Burzy (Epicki)
22 X Odłamek Burzy (Epicki)
910
800 X Podpałka
800 X Elektryzator
800 X Zamrażacz
911
80000 X PD Ocaleńca
912
45 X Błyskawica W Butelce (Epicki)
35 X Oko Burzy (Epicki)
22 X Odłamek Burzy (Epicki)
913
500 X Re-profit
500 X Podpałka
500 X Elektryzator
500 X Zamrażacz
914
2 X Losowy Ocaleniec (Legendarny)
915
80000 X PD Schematu
916
Losowy Główny Ocaleniec (Mityczny)
917
300 X Re-profit
918
60 X Czysta Kropla Deszczu (Epicki)
45 X Błyskawica W Butelce (Epicki)
35 X Oko Burzy (Epicki)
22 X Odłamek Burzy (Epicki)
919
50 X Legendarny Flux (Legendarny)
920
500 X Re-profit
500 X Podpałka
500 X Elektryzator
500 X Zamrażacz
921
50 X Legendarny Flux (Legendarny)
922
2 X Losowy Ocaleniec (Legendarny)
923
60 X Czysta Kropla Deszczu (Epicki)
45 X Błyskawica W Butelce (Epicki)
35 X Oko Burzy (Epicki)
22 X Odłamek Burzy (Epicki)
924
150 X Niepospolity Profit+
200 X Rzadki Profit+ (Rzadki)
250 X Epicki Profit+ (Epicki)
500 X Legendarny Profit+ (Legendarny)
925
50 X Rzadki Flux (Rzadki)
50 X Epicki FLux (Epicki)
50 X Legendarny Flux (Legendarny)
926

Do wyboru:

1500 X Podpałka
1500 X Elektryzator
1500 X Zamrażacz
927
500 X Legendarny Profit+ (Legendarny)
928
50 X Legendarny Flux (Legendarny)
929

Do wyboru:

100 X Podręcznik Szkoleniowy
100 X Projekty Pułapek
100 X Projekty Broni
930
80000 X PD Ocaleńca
931
60 X Czysta Kropla Deszczu (Epicki)
45 X Błyskawica W Butelce (Epicki)
35 X Oko Burzy (Epicki)
22 X Odłamek Burzy (Epicki)
932
500 X Re-profit
500 X Podpałka
500 X Elektryzator
500 X Zamrażacz
933
80000 X PD BOhatera
934
100 X Epicki FLux (Epicki)
935
300 X Re-profit
936
50 X Rzadki Flux (Rzadki)
50 X Epicki FLux (Epicki)
50 X Legendarny Flux (Legendarny)
937
45 X Błyskawica W Butelce (Epicki)
35 X Oko Burzy (Epicki)
22 X Odłamek Burzy (Epicki)
938
800 X Podpałka
800 X Elektryzator
800 X Zamrażacz
939

Do wyboru:

100 X Podręcznik Szkoleniowy
100 X Projekty Pułapek
100 X Projekty Broni
940
80000 X PD Schematu
941
500 X Re-profit
500 X Podpałka
500 X Elektryzator
500 X Zamrażacz
942
60 X Czysta Kropla Deszczu (Epicki)
45 X Błyskawica W Butelce (Epicki)
35 X Oko Burzy (Epicki)
22 X Odłamek Burzy (Epicki)
943
50 X Legendarny Flux (Legendarny)
944
80000 X PD BOhatera
945
100 X Legendarny Flux (Legendarny)
946
Losowy Główny Ocaleniec (Legendarny)
947
150 X Niepospolity Profit+
200 X Rzadki Profit+ (Rzadki)
250 X Epicki Profit+ (Epicki)
500 X Legendarny Profit+ (Legendarny)
948
Legendarnyarna Lama Ze Skrytki Trola (Legendarny)
949
50 X Legendarny Flux (Legendarny)
950
400000 X PD Schematu
951
60 X Czysta Kropla Deszczu (Epicki)
45 X Błyskawica W Butelce (Epicki)
35 X Oko Burzy (Epicki)
22 X Odłamek Burzy (Epicki)
952
150 X Niepospolity Profit+
200 X Rzadki Profit+ (Rzadki)
250 X Epicki Profit+ (Epicki)
500 X Legendarny Profit+ (Legendarny)
953
500 X Re-profit
500 X Podpałka
500 X Elektryzator
500 X Zamrażacz
954
2 X Losowy Ocaleniec (Legendarny)
955
80000 X PD Ocaleńca
956
50 X Rzadki Flux (Rzadki)
50 X Epicki FLux (Epicki)
50 X Legendarny Flux (Legendarny)
957

Do wyboru:

1500 X Podpałka
1500 X Elektryzator
1500 X Zamrażacz
958
80000 X PD Schematu
959
60 X Czysta Kropla Deszczu (Epicki)
45 X Błyskawica W Butelce (Epicki)
35 X Oko Burzy (Epicki)
22 X Odłamek Burzy (Epicki)
960
100 X Legendarny Flux (Legendarny)
961
80000 X PD Ocaleńca
962

Do wyboru:

1500 X Podpałka
1500 X Elektryzator
1500 X Zamrażacz
963
80000 X PD BOhatera
964
150 X Niepospolity Profit+
200 X Rzadki Profit+ (Rzadki)
250 X Epicki Profit+ (Epicki)
500 X Legendarny Profit+ (Legendarny)
965

Do wyboru:

Schemat żołnierza (Legendarny)
Schamet Budowniczego (Legendarny)
Schemat Ninjy (Legendarny)
Schemat Rubieżnika (Legendarny)
966
60 X Czysta Kropla Deszczu (Epicki)
45 X Błyskawica W Butelce (Epicki)
35 X Oko Burzy (Epicki)
22 X Odłamek Burzy (Epicki)
967
50 X Legendarny Flux (Legendarny)
968

Do wyboru:

100 X Podręcznik Szkoleniowy
100 X Projekty Pułapek
100 X Projekty Broni
969
2 X Losowy Ocaleniec (Legendarny)
970
80000 X PD Ocaleńca
971

Do wyboru:

1500 X Podpałka
1500 X Elektryzator
1500 X Zamrażacz
972
100 X Legendarny Flux (Legendarny)
973
500 X Re-profit
974
400000 X PD Schematu
975
50 X Legendarny Flux (Legendarny)
976

Do wyboru:

1500 X Podpałka
1500 X Elektryzator
1500 X Zamrażacz
977
50 X Rzadki Flux (Rzadki)
50 X Epicki FLux (Epicki)
50 X Legendarny Flux (Legendarny)
978
60 X Czysta Kropla Deszczu (Epicki)
45 X Błyskawica W Butelce (Epicki)
35 X Oko Burzy (Epicki)
22 X Odłamek Burzy (Epicki)
979
150 X Niepospolity Profit+
200 X Rzadki Profit+ (Rzadki)
250 X Epicki Profit+ (Epicki)
500 X Legendarny Profit+ (Legendarny)
980
500 X Re-profit
500 X Podpałka
500 X Elektryzator
500 X Zamrażacz
981
45 X Błyskawica W Butelce (Epicki)
35 X Oko Burzy (Epicki)
22 X Odłamek Burzy (Epicki)
982
100 X Epicki FLux (Epicki)
983
80000 X PD Ocaleńca
984
50 X Rzadki Flux (Rzadki)
50 X Epicki FLux (Epicki)
50 X Legendarny Flux (Legendarny)
985
150 X Niepospolity Profit+
200 X Rzadki Profit+ (Rzadki)
250 X Epicki Profit+ (Epicki)
500 X Legendarny Profit+ (Legendarny)
986
80000 X PD BOhatera
987
60 X Czysta Kropla Deszczu (Epicki)
45 X Błyskawica W Butelce (Epicki)
35 X Oko Burzy (Epicki)
22 X Odłamek Burzy (Epicki)
988

Do wyboru:

100 X Podręcznik Szkoleniowy
100 X Projekty Pułapek
100 X Projekty Broni
989
80000 X PD Schematu
990
500 X Re-profit
500 X Podpałka
500 X Elektryzator
500 X Zamrażacz
991
60 X Czysta Kropla Deszczu (Epicki)
45 X Błyskawica W Butelce (Epicki)
35 X Oko Burzy (Epicki)
22 X Odłamek Burzy (Epicki)
992
400000 X PD BOhatera
993

Do wyboru:

100 X Podręcznik Szkoleniowy
100 X Projekty Pułapek
100 X Projekty Broni
994

Do wyboru:

800 X Podpałka
800 X Elektryzator
800 X Zamrażacz
995
45 X Błyskawica W Butelce (Epicki)
35 X Oko Burzy (Epicki)
22 X Odłamek Burzy (Epicki)
996
50 X Rzadki Flux (Rzadki)
50 X Epicki FLux (Epicki)
50 X Legendarny Flux (Legendarny)
997
150 X Niepospolity Profit+
200 X Rzadki Profit+ (Rzadki)
250 X Epicki Profit+ (Epicki)
500 X Legendarny Profit+ (Legendarny)
998
50 X Legendarny Flux (Legendarny)
50 X Epicki FLux (Epicki)
50 X Legendarny Flux (Legendarny)
999
500000 X PD Ocaleńca
1000
Legendarnyarna Lama Ze Skrytki Trola (Legendarny)