Shurikeny

Czas regeneracji: 10s Potrzebna energia: 30 Rozrzuca wachlarz shurikenów, zadający X obrażeń.

Profity wzmacniające: Shurikeny

kaskada kaskada
kaskada kaskada+
żrące shurikeny żrące shurikeny
żrące shurikeny żrące shurikeny+
syfon energii syfon energii
syfon energii syfon energii+
wachlarz shurikenów wachlarz shurikenów
wachlarz shurikenów wachlarz shurikenów+
gwałtowny ostrzał gwałtowny ostrzał
gwałtowny ostrzał gwałtowny ostrzał+
wyszkolony rzut wyszkolony rzut
wyszkolony rzut wyszkolony rzut+

Bohaterowie posiadajacy: Shurikeny