E.W.K.A.

Czas regeneracji: 180s Potrzebna energia: 50 Ustawia obsługiwaną przez gracza wieżyczkę strzelniczą, która strzela 7 razy na sekundę i każdym strzałem zadaje X obrażeń fizycznych. EWKA posiada 150szt amunicji.

Profity wzmacniające: E.W.K.A.

baczcie piraci! baczcie piraci!
baczcie piraci! baczcie piraci!+
zbieranie węgla zbieranie węgla
zbieranie węgla zbieranie węgla+
wojna E.W.K.I. wojna E.W.K.I.
wojna E.W.K.I. wojna E.W.K.I.+

Bohaterowie posiadajacy: E.W.K.A.